جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گفتگو برمحور نسخه اتمی رهبر
مذاكرات دسته و پا شكسته لاريجانی
با رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا

 
 
 
 
 

دور جديدی از مذاكرات ميان دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی و همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا "سولانا" در وين آغاز شد. اين ديدار و مذاكرات با چند روز تاخيرممكن شد، كه دليل اصلی آن اختلاف نظر جدی در حاكميت جمهوری اسلامی بر سر پذيرش توقف غنی سازی و يا ادامه آن است. بدنبال سفر خاتمی به امريكا و بيان ديدگاه های صلح جويانه و متمايل به حل مسئله اتمی ايران از راه مذاكره و نرفتن به سوی جنگ و حمله انتظار می رفت اين خط در مذاكره با اروپائی ها پيش برود و پايه مذاكرات لاريجانی نيز همين خط باشد. يك روز قبل از قرار حركت لاريجانی از ايران و ملاقات با سولانا در وين، رهبر جمهوری اسلامی بار ديگر طی يك سخنرانی تهاجمی مخالفت خود را با نرمش در غنی سازی اعلام داشت. بدنبال همين سخنرانی سفر لاريجانی به وين بار ديگر به تعويق افتاد. اكنون كه لاريجانی در وين درحال مذاكره است، معلوم نيست با قبول سياست تهاجمی و جنگی رهبر راهی وين شده و يا با سياست نرمش و مذاكره بر سر توقف غنی سازی.

نتيجه مذاكرات لاريجانی و سولانا اگر از صراحت كامل برخوردار نشد و توقف غنی سازی اورانيوم درايران پذيرفته نشود، در همين هفته اعضای دائم شورای امنيت تشكيل جلسه خواهند داد و سپس فشار امريكا برای تصويب قطعنامه ديگری عليه ايران تشديد خواهد شد. قطعنامه ای كه خواهان تحريم های سياسی و اقتصادی ايران خواهد شد. نكته مهمی كه اين بار مطرح است، اينست كه قطعنامه جديدی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران قرار است در جلسه عمومی سازمان ملل نيز به رای گذاشته شود. چنانچه قطعنامه عليه ايران در جلسه عمومی سازمان ملل تصويب شود، عملا اجتماع جهانی عليه ايران شكل گرفته است. حتی اگر اين قطعنامه با اكثريت آرا به تصويب برسد.