جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رئيس پيشين كنگره امريكا:
مشكل اتمی ايران
با تغيير حاكميت آن حل می شود!

 
 
 
 

 

در آستانه مذاكرات جديد اتمی ايران و نرمش هائی كه ظاهرا قراراست جمهوری اسلامی در ارتباط با منطقه خاورميانه، لبنان، عراق، اسرائيل و مسائل اتمی از خود نشان بدهد، روزنامه گاردين (9 سپتامبر) مقاله جديد و تحريك آميز از رئيس پيشين كنگره امريكا "گينگريچ" منتشر كرد.

گينگريچ در اين مقاله و درحالی كه حمله نظامی به ايران را چندان سود مند نمی داند، روی پيشنهاد تغيير حاكميت درايران تاكيد می كند! يعنی همان تزی كه عملا تحريك كننده و برانگيزاننده حاكميت برای آماده شدن جهت تقابل و تقويت سياست جنگی درايران است.

گينگريچ می نويسد: «تلاش حكومت ايران برای دستيابی به فن آوری هسته ای كه با سرپيچی از سازمان ملل متحد صورت می گيرد، باعث شده كه بعضی ها خواستار حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران شوند تا از دستيابی اين حكومت "حامی تروريسم" به سلاح هسته ای جلوگيری شود. اما تا زمانی كه حكومت ايران با حكومتی كه از تروريسم حمايت نكند و به دنبال برنامه هسته ای نباشد، تعويض نشود، اين خطر نه تنها باقی می ماند، بلكه گسترش هم پيدا خواهد كرد. اگر تنها راه تغيير حكومت ايران حمله نظامی باشد، من از آن حمايت می كنم، اما حمله نظامی بايد آخرين گزينه باشد چرا كه 'بهترين گزينه' نيست. تنها استراتژی مناسب در درازمدت برای ايجاد امنيت در مقابل تهديد ايران، تغيير حكومت اين كشور است كه اگر لازم باشد می تواند با زور صورت بگيرد، اما بايد در حد امكان بدون استفاده از زور انجام شود.