جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مقابله 9 رئيس جمهور امريكا

با يك رئيس جمهور درامريكای لاتين 
 
 
 
 

دولت های بيل كلينتون و جورج بوش در آمريكا، از طريق دفتر امور انتشار اطلاعات كوبا در واشنگتن به 10 روزنامه‌نگار رشوه‌های هنگفتی پرداخت كردند تا مطالبی عليه انقلاب كوبا و "فيدل كاسترو" رئيس جمهوری  اين كشور منتشر كنند.

روزنامه نيويورك تايمز در اين مورد نوشت:3  روزنامه‌نگار، كه در روزنامه اسپانيايی زبان "ميامی هرالد" در آمريكا، مطالبی عليه فيدل كاسترو منتشر مي‌كردند، پس از افشای اين موضوع ، از آن روزنامه اخراج شدند.

نيويورك تايمز افزود: همچنين يك گزارشگر امور كوبا در روزنامه "ال  نوو هرالد" از سال ۲۰۰۱ ميلادی تاكنون مبلغ ۱۷۵هزار دلار از آمريكا دريافت كرده است.

اين روزنامه نوشت: اين گزارش مستند و حاوی مداركی ،در تاييد گفته‌های دولت كوبا منتشر شده، كه بارها تاكيد كرده است آمريكا به شماری از نويسندگان و روزنامه‌نگاران كوبايی -- آمريكايی مستقر در ميامی پول پرداخت مي‌كند تا عليه فيدل كاسترو مطلب بنويسند.

بر اساس اين گزارش، سردبير روزنامه ميامی هرالد با دفاع از تصميم خود برای اخراج ۳ روزنامه‌نگاری كه به سفارش دولت آمريكا كار می كردند، گفت: "دريافت دلارها از دولت، خلاف دو اصل "استقلال" و "اعتبار" روزنامه‌نگاران است كه مفاهيم اساسی اخلاقيات روزنامه‌نگاری را تشكيل مي‌دهند.

براندازی نظام سوسياليستی كوبا، حتی از طريق دخالت نظامی و حمايت از ضد انقلابيون، مهمترين اولويت منطقه‌ای آمريكا در ۵ دهه گذشته و در دوره حكومت ۹رئيس جمهوری آمريكا بوده است.