جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جنايات پينوشه
افشای جزئيات شكنجه و قتل
دبيركل حزب كمونيست شيلی
 
 
 
 

 

دادگاه عالی شيلی، راه را برای محاكمه ژنرال  آگوستو پينوشه، ديكتاتور سابق شيلی به اتهام قتل، شكنجه و نقض حقوق بشر در ويلای گريمالدی در شرق سانتياگو(پايتخت شيلي)، يكی از زندان های مشهور تحت كنترل سرويس پليس مخفی او در دهه های ۷۰ و ۸۰ ميلادی، هموار كرد. دراين زندان، اعضا و هواداران احزاب و سازمان های چپ گرا(بويژه كمونيست ها) تحت حيوانی ترين شكنجه ها قرار می گرفتند. از جمله قربانيان، ويكتور دياز دبير كل حزب كمونيست شيلی بود، كه پس از شكنجه های طولانی در آن مكان، بدون محاكمه اعدام شد و تاكنون پيكر او پيدا نشده است.

به گزارش خبرگزاری ها، اين موضوع پس از لغو مصونيت قضايی  ديكتاتور سابق شيلی طرح شده و قرار است درهفته جاری به طور رسمی اعلام شود.

ژنرال پينوشه متهم است كه پس از سرنگونی دولت چپ گرا و قانونی سالوادور آلنده در شيلی در دهه ۷۰ ميلادی، جنايات بيشماری عليه مردم شيلی مرتكب شده است.

 خانم ميشل باشله، رئيس جمهوری فعلی سوسياليست شيلی و مادرش از جمله كسانی هستند كه در بازداشتگاه  های سانتياگو(پايتخت شيلي) توسط ماموران ژنرال پينوشه شكنجه شدند.