ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وداع سخنگوی وزارت خارجه
با تلخ و شيرين ها سياست خارجی ج.ا
 
 
 
 

 

حميدرضا آصفی سخنگوی قديمی وزارت خارجه، سرانجام كنار رفتن و استعفای خود از اين سمت را تحت عنوان " نامه خداحافظی» اعلام كرد. او در نامه پر تعارفی كه خطاب به خبرنگاران نوشت، تنها در يك جمله كوتاه دست از روی زخمی كه در پهلو دارد برداشت و نوشت: در خاتمه 8 سال سخنگويی وزارت امور خارجه، لازم مي‌‏دانم از توجه وهمكاری و همدلی آن عزيزان صميمانه قدردانی نمايم. در مدتی كه گذشت با يكديگر فرود و فرازهايی را تجربه كرديم و اوقات تلخ و شيرين سياست خارجی كشور و روابط بين‌‏الملل را از نزديك دنبال كرديم.