ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه جديد سنديكای كارگران شركت واحد
به جرم اعتصاب
50 كارگر شركت واحد
محكوم به مرگ با گرسنگی شده اند

 
 
 
 
 

سنديكاى كارگران شركت واحد با انتشار بيانيه‌اى، خواستار كمك مالى به كارگران اخراج شده و تحت فشار اقتصادى اين شركت شد. در اين بيانيه تاكيد شده كه به دليل عدم پرداخت دستمزد طى ۸ ماه گذشته به ۵۰ كارگر، دفترچه‌هاى بيمه آنها و خانواده‌هايشان نيز از اعتبار ساقط شده است.

ابراهيم مددى ، عضو هيات مديره سنديكاى واحد در مصاحبه با راديو آلمان در اين ارتباط گفت:

بيش از ۵۰ نفر از كارگران شركت واحد كه پس از اعتصاب‌هاى صنفى خود در نيمه اول بهمن سال ۸۴ دستگير شدند و بعد از زندان اوين آزاد شدند، وقتى به محل كار خود در شركت واحد مراجعه كردند، با عدم پذيرش از طرف كارفرما مواجه شدند. بعد از پيگيرى‌هاى مكرر، كارگران شكايت‌هاى خود را به اداره كارشرق تهران تسليم كردند اما متاسفانه در مدت بيش از ۸ ماه گذشته حتى از ثبت شكايت و دادن شماره پرونده شكايتی در وزارت كار خوددارى شده است.

كارگران مكرر در مكرر با حضور و نامه‌نگارى به مقامات مختلف از جمله به آقاى رييس جمهور، شهردار تهران، رياست قوه قضاييه، مقامات وزارت كار خواستار برگشت به كار خود شده‌اند اما متاسفانه هر چه بيشتر ما تلاش مى‌كنيم با درهاى بسته ترى مواجه مى‌شويم. بر همين اساس هم در طول مدت بيكارى، هيچگونه دستمزد يا حقوق بيمه كارگرى دريافت نكرده‌ايم و علاوه بر اين دفترچه‌هاى تامين اجتماعى ما به علت عدم پرداخت پول از طرف كارفرما فاقد اعتبار است و مسئله دوا و درمان خانواده‌هاى كارگران را تحت تاثير قرار داده است.

متاسفانه در يك رفتار كاملا غير قانونى و غير انسانى مسئولان حراست شركت واحد در صورت قصد كمك يا ديدار كارگران با ما، آنها را به سرعت فرامى‌خوانند و مورد بازجويى و تهديد قرار مى‌دهند و كارگران را از نزديك شدن به ما مى‌ترسانند. هستند همكاران و دوستانى كه با پذيرش اين خطر دست يارى به سوى ما دراز كرده‌اند و در همين مدت هم با ما تماس‌هايى داشته باشند و اگر شرايط عادى غيرپليسى به وجود آيد، ۹۵ درصد اين كارگران طرفدار سنديكا و خواهان حمايت از ما هستند.خود من هم تاكنون با كمك همسرم كه شاغل است، توانسته‌ام اين دوره بيكارى را تا حدودى سپرى كنم.