جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيرخارجه امريكا
ايران هنوز توقف غنی سازی
برای آغاز مذاكرات را نپذيرفته

 
 
 
 
 

"كوندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا در يك مصاحبه كوتاه خبری اعلام داشت:

تا آنجا كه من اطلاع دارم ايران در آخرين مذاكره لاريجانی با سولانا "تعليق غنی سازی اتمی» را نپذيرفته است. اين در شرايطی است كه پيش از هر نوع مذاكرات رسمی با ايران، بايد توقف غنی سازی بعنوان يك پيش شرط اجرا شود. در چنين صورتی حتی امريكا نيز به مذاكرات خواهد پيوست."

اين درحالی است كه گفته می شود لاريجانی در آخرين مذاكراتش با سولانا در وين پذيرفته همزمان با آغاز مذاكرات غنی سازی متوقف شود. زمان اين توقف گفته می شود برای دو ماه در نظر گرفته شده است.