ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای سال جديد تحصيلی
آموزش ويژه انتظامی
برای تدارك سركوب دانشجوئی

 
 
 
 
 

كارشناسان نيروی انتظامی با حضور فرمانده اين نيرو، سردار "طلايی» در آمفی تئاتر دانشگاه امير كبير به ماموران انتظامی اين دانشگاه آموزش های جديدی دادند كه نوعی آمادگی برای آغاز سال جديد تحصيلی است. قرار است اين دوره های آموزشی، بصورت يك روزه در ديگر دانشگاه ها نيز برپا شود.

انحلال و ممنوع اعلام كردن بسياری از انجمن های اسلامی دانشگاه ها، توقيف نشريات دانشجوئی، احضار دانشجويان فعال صنفی و سياسی، محروم ساختن آنها از ادامه تحصيل، عدم ثبت نام دانشجويان از زندان آزاد شده و يا متهم به فعاليت سياسی در دانشگاه و سلسله تدابيری از اين دست، اكنون با تدارك سركوب انتظامی در دانشگاه ها برای سال آينده كامل می شود.