ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نظر تاج زاده
خبرهائی در پيش است
كه ممكن بود شرق بنويسد!

 
 
 
 

 

مصطفی تاج زاده عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب در ارتباط با يورش جديد به مطبوعات گفت:

در چند روز گذشته توجه جهانی وانعكاس اخبار سفر آقای خاتمی به آمريكا خشم اقتدار گراها را به دنبال داشته وبه علاوه پاسخ به هتاكی های همسر سخنگوی دولت دولت مهروز عليه رئيس جمهورسابق كشورمان كه انگيزه انتشار چهار مقاله پی در پی و خواندنی درباره منش، روش و بينش خاتمی در شرق شد، طبيعی بود كه بی پاسخ نماند.

به علاوه، جامعه بايد خيلی سريع از دستاوردهای مذاكرات دبير شورای عالی امنيت ملی با غربی ها بهره مند می شد. گويی همه بايد متوجه شوند كه رخداد بزرگی در پيش است و نبايد مساله در معرض افكار عمومی قرارگيرد.

ازسوی ديگر جناح های سياسی خود را برای دو انتخابات مهم خبرگان رهبری وشوراها آماده می كنند و حضور روزنامه معتدل، وزين و تاثيرگذار شرق در صحنه انتخابات برای اقتدارگراها غير قابل تحمل بود. بويژه آن كه در روزهای گذشته نماينده ولی فقيه در كيهان حملات زيادی را عليه شرق صورت داد. وعلی القاعده قائم مقام سابق ايشان كه بر مسند وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دولت نهم تكيه زده است نمی تواند به اين تهاجمات بی تفاوت باشد.