جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نخست وزير انگلستان:
مصالحه اتمی با ايران
اشتباهی كه آيندگان نخواهند بخشيد
كانديدای دست راستی رياست جمهوری فرانسه: خاطره تاريخی جنگ دوم زنده می شود

 
 
 
 
 

 

نخست وزير انگلستان "تونی بلر" د رمصاحبه با روزنامه اسرائيلی "هآرتص" ضمن تائيد سياست اسرائيل در قبال جمهوری اسلامی و نفی هر نوع سازش با سياست اتمی ايران گفت: مصالحه با ايران و ناديده گرفتن برنامه های آن برای توليد تسليحات هسته‌ای يك اشتباه تاريخی است. اين همان اشتباهی است  كه اروپا در سال 1930 و در مصالحه با هيتلر كرد. من فكر مي‌كنم كه نشانه‌های هشدار كاملاً شفاف هستند، اگر ما نگران سخنان رئيس جمهور يك كشوری كه در مورد حذف يك كشور ديگر از نقشه جهان صحبت مي‌كند و در همان حال برای بدست‌ آوردن سلاح‌‌های هسته‌ای تلاش مي‌كند، نشنويم، تاريخ قضاوت بی رحمانه ای در باره درك امروز ما خواهند كرد.

همزمان با نخست وزير انگلستان، كانديدای انتخابات رياست جمهوری آينده فرانسه از حزب دست راستی دمكرات مسيحی "فرانسو بيرو" نيز در نظری مشابه گفت:

دستيابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی خاطره تاريخی جنگ دوم را زنده مي‌كند.

ادوارد بلدور، رئيس كميسيون امورخارجی پارلمان فرانسه نيز گفت اگر ايران به سلاح اتمی دست يابد تركيه، عربستان يا مصر نيز خواهان بمب اتمی خواهند شد.