ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نه شرق
نه ايران
كشور شده
گلستان
محمد علی ابطحی

 
 
 
 
 

شامه اهالی سياست بفهمی نفهمی حس ميكنند كه روزنامه ها نبايد از يك حد معينی در جامعه تأثيرگزارتر شوند؛ و در بعضی مسائل هم كه اصلاً كسی نبايد هيچ نوع اطلاع رسانی انجام دهد. شرق هم تأثير گزار شده بود و هم تنها رسانه جدی و پرتيراژ مجموعه ای بود كه قرار نبود حرفشان شنيده شود. سال انتخابات و روزهای سرنوشت ساز اتمی، شب سالگرد شرق و حضور همه ی انديشمندانی كه بهتر است نينديشند و دفاع از خاتمی و پوشش مخالفت گسترده با هتاكان هم مثل رفيق بد و ذغال خوب نبايد بی تأثير باشند. ما كه اميدواريم شرق دوباره منتشر شود، ولی اگر نشد تا همين جای كار هم شرقی ها در اين دوران سخت كه قرار نبوده صدای خيلی ها شنيده شود و آنها چنين كردند، كارشان كارستان بوده است. ملت ايران و تاريخ، قدر شناس بر و بچه های شرق خواهند بود. حيف شد. شرق واقعاً روزنامه بود!