ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ماشاءالله شمس‌‏الواعظين:
3 اتهام مطبوعاتی
كه چماق حكومت های كودتائی است

 
 
 
 
 

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات توقيف روزنامه شرق را محكوم كرد.

 ماشاءالله شمس‌‏الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، طی مصاحبه ای كه با آغاز يورش جديد به مطبوعات با وی انجام شد، با اشاره به توقيف روزنامه شرق گفت:

اين حركت هيات نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پيش‌‏بينی بود، از آن جهت كه همه مطبوعات دگرانديش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت فشار بودند و يكايك آنها به بهانه‌‏های مختلف به توقيف و تعطيل كشانده شدند. نامه هيات نظارت در ارتباط با روزنامه شرق يكی از بي‌‏نظيرترين اقدامات غيرقانونی يك وزارت خانه است. اين نامه به سه بند اشاره مي‌‏كند شامل «نشر مطالب الحادی»، «توهين به شخصيت‌‏های ملی» و «انتشار مطالب خلاف مصوبات شورای عالی امنيت ملی»؛ در واقع وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی خود را در اين زمينه محكمه فرض كرده و در مورد اتهامات شرق رای قطعی داده است.

روزنامه شرق نه اولين روزنامه توقيف‌‏شده است. دولت احمدي‌‏نژاد سياست زمين سوخته را در عرصه رسانه‌‏های گروهی دنبال مي‌‏كند و به هيچ‌‏يك از مقررات و قوانين موجود از جمله حق انتشار آزادانه مطبوعات و حق برخورداری از امنيت شغلی برای روزنامه‌‏نگاران احترام نمي‌‏گذارد.

از يك سو مطبوعات دگرانديش را مي‌‏بندد و در نتيجه شخصيت‌‏ها و نخبه های كشور برای ابراز نظر به رسانه‌‏های فراسوی مرزها پناه مي‌‏برند و از سوی ديگر ساير نهادهای امنيتی و سياسی اين شخصيت‌‏ها را به دليل همكاری با رسانه‌‏های بيگانه تحت پيگرد قرار مي‌‏دهند.