جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتراض حزب سوسياليست فرانسه
به تشديد نقض حقوق بشر درايران
 
 
 
 

 

حزب سوسياليست فرانسه كه خود را آماده بدست گرفتن سكان رياست جمهوری در انتخابات آينده اين كشور می كند، با صدور بيانيه ای از تشديد نقض حقوق بشر و محدود شدن بازهم بيشتر آزادی ها  در جمهوری اسلامی انتقاد كرد. اين حزب در بيانيه اعتراضی خود، از جمله اشاره به محاكمات اخير فعالان سياسی و مطبوعاتی درايران كرده و بعنوان نمونه از حكم چهار سال زندان و محروميت های اجتماعی "عيسی سحرخيز" مديرمسئول ماهنامه آفتاب و مديركل اسبق مطبوعات خارجی در جمهوری اسلامی می كند، كه از چهره های شاخص اصلاح طلب است. حزب سوسياليست فرانسه دليل محكوميت اخير عيسی سحرخيز را شجاعت او در طرح انتقادهايش از رهبر جمهوری اسلامی می داند و می افزايد: كه سحر خيز به اين دليل درخواست تجديد نظر از حكم صادره را نكرده است كه معتقد است رهبر جمهوری اسلامی شخصا پشت صدور اين حكم قرار دارد.

دستگيری های جديد، اعلام ممنوع بودن فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر به رهبری شيرين عبادی برنده جايزه صلح نيز نمونه های ديگری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است كه حزب سوسياليست فرانسه به آن اشاره كرده و خواهان نظارت بين المللی بر اين روند شده است.