ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش اردوی دانشجوئی
دريچه های جديد
جانشين درهای بسته شده
به روی جنبش دانشجوئی
 
 
 
 

 

اردوی تشكيلاتی، فرهنگی و آموزشی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران در تالار شهيد رجب‌بيگی دانشكده فنی دانشگاه تهران با سخنرانی اعظم طالقانی و ارائه مقاله سعيد حجاريان آغاز شد. همزمان با اين اردو، در دانشكده كشاورزی كرج نيز اردوی مشابهی با سخنرانی الهه كولايی و لطف‌الله ميثمی ادامه پيدا كرد.

سعيد حجاريان در مقاله خود كه قرائت شد، نوشت:

در كشور ما با افزايش فشارهای سياسی و اجتماعی، روندهايی اتفاق مي‌افتد كه يكی از آنها قطعا فرار مغزهاست. عده‌ای نيز در اين وضعيت تن به وضع موجود داده و به دنبال زندگی خود مي‌روند و حتی اخلاق را نيز كنار مي‌گذارند. عده‌ای دچار افسردگی مي‌شوند و به سمت انزواطلبی مي‌روند و يا منتظر منجی يا دست خارجی مي‌نشينند. عده‌ای ديگر به سمت اعراض، اعتراض و تعرض مي‌روند. اعراض به معنی رويگردانی منفی، اعتراض به معنی بيان كردن نارضايتی، و تعرض به معنی عمل خشونت‌آميز است. دولت‌ها مي‌خواهند دانشگاه‌ها و دانشجوها را غير سياسی كنند؛ يا بايد مروج سياست‌های آنها باشيد و يا ساكت باشيد. چرا ميانه آنها با رشته‌های علوم انسانی به اندازه‌ علوم دقيقه خوب نيست؟ چون علوم انسانی كمتر قابليت الينه كردن آدمها را دارد، ولی علوم دقيقه بيشتر اين قابليت را دارد.

ايجاد رشته‌های بين رشته‌ای مثل مديريت صنعتی يا اقتصاد، بهداشت و... و ايجاد شبكه يا net بين رشته‌ها راه برون‌رفت از اين بحران است. در ايران اين كار را خود دانشجويان بايد بكنند و انجمن‌های اسلامی اين توانايی را دارند و به‌خصوص در انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران، به علت تعدد و تكثر رشته‌ها اين امكان بيشتر وجود دارد. اين وظيفه شماست كه اين شبكه را بين رشته‌ها ايجاد كنيد. شما مي‌توانيد با تهيه فهرستی از كلاس‌های مفيد استادان مختلف در رشته‌های مختلف علوم انسانی و كلاس‌های خارج دانشگاهی معرفت شناسی، ادبی، اعتقادی و ... و ارائه آن به دانشجويان علا‌قمند، زمينه ايجاد اين شبكه را فراهم آوريد. حتی ديدن فيلم و تئاتر و گوش كردن به انواع موسيقی و خواندن كتاب‌های متنوع نيز در همين راستاست.

در كشور ما، نيامدن نخبگان به صحنه انتخابات، به نفع دولتهاست. آنها احزاب پادگانی و قدرت بسيج توده‌ها را در دست دارند. در واقع دولت‌مردان در شعار مخالف غرب هستند ولی در واقع همان‌طور عمل مي‌كنند و نخبگانی را مي‌خواهند كه الينه شده باشند. علايمی هست كه نشان مي‌دهد كه مي‌خواهند نسل جديد ما را به سمت علم‌زدگی و خروج از دايره معرفت سوق دهند.

بعد از آمدن و رفتن خاتمی، مردم به اين نتيجه رسيدند كه او نيز نتوانست كاری برای آنها بكند و اصلاحات فايده‌ای نداشت و به خصوص بعد از رد صلاحيت‌های مجلس هفتم، اين نااميدی بيشتر شد و هر كسی به دنبال حل مشكلات خود مي‌رود.

الهه كولايی عضو شورای مركزی جبهه مشاركت نيز در افتتاحيه اين اردو گفت: وقتی در سوم تير سال 1384 احمدي‌نژاد انتخاب شد، مردم خواهان اين بودند كه با فقر و تبعيض مبارزه شود. تامين نياز مردم، نيازمند روابط تعامل‌آميز و همكاری با جامعه جهانی است. ما نمي‌توانيم نسبت به پيرامون خود بي‌تفاوت باشيم. ما بايد بتوانيم آثار تحولات جهانی را بر كشورمان ارزيابی كنيم.

بعد از انقلاب اسلامی شعار نه شرقی، نه غربی موقعيت ايران را مشخص كرد اما بايد ديد آيا به واقع اين شعار اجرا شده است؟ بعد از انقلاب سياست ما بيشتر نه شرقی، نه شرقی بوده است و نتوانستيم توازن را در تنظيم رابطه با جهان حفظ كنيم.

ايران از كشورهايی است كه شرايط اجازه نمي‌دهد انزوا پيشه‌ كند. موقعيت جغرافيايی ايران آن را به يك بازيگر تعيين‌كننده در سطح منطقه‌ تبديل كرده است و مطمئنا جامعه‌ جهانی بر روی كشوری كه دومين منابع انرژی را دارد حساب باز كرده است. مطمئنا ايران مي‌تواند بسياری از ملاحظات جهانی را پاسخگو باشد. حادثه 11 سپتامبر و تحولاتی كه در اين دوران رخ داده، توجه به ايران را افزايش داده است. اقدامات تهديدآميز آمريكا عليه ايران سعی كرد ايران را هدف قرار دهد. عملكرد سياست خارجی ايران در آن زمان توانست ما را از اين موقعيت خطرناك دور كند. با حوادث 11 سپتامبر، موضوع جديدی تحت عنوان حمله پيشگيرانه مطرح شد.

حمله به قول بوش پيشگيرانه، تئوری بود كه بعد از 11 سپتامبر كشورهايی همچون آمريكا و اسرائيل از آن استفاده كردند و آمريكا مي‌گويد جايی كه منابع كانون تروريست است را مي‌توانيم هدف قرار دهيم.

نهادگراها و كسانی كه از ارزشهای انسانی دفاع مي‌كنند دستاوردهايشان با تهديد مواجه شد و جنگ لبنان نشان داد كه بسياری از تلاش‌ها به نتيجه نرسيده است.

در داخل كشور عزم جدی برای تغيير سياست خارجی وجود ندارد. متأسفانه در دوران اصلاحات هم رابطه‌ تخاصم‌آميز ادامه پيدا كرد و مخاصمه ايران و آمريكا به فرصتی برای كشورهای ديگر تبديل شد. سهم كشورها در مذاكرات و معاملات، ارتباط مستقيمی با عوامل قدرت هر كشور دارد و ادامه‌ تقابل ايران و آمريكا باعث ايجاد فرصتی برای استفاده كشورهای رقيب شده است.

آمريكايي‌ها طالبان را حمايت كردند كه ايران نتواند انرژی را از مسير خود انتقال دهد. سپس آمريكايي‌ها، خود، برای ساقط كردن طالبان اقدام كردند.

در حال حاضر ما شاهد جنگ سرد جديدی هستيم. روسها دوباره به مدد قيمت نفت قد علم كرده‌اند و بعضي‌ها روسيه را ابرقدرت انرژی قرن بيست و يكم مي‌دانند. در اين فضا ما بايد به اطراف و حوادث اطرافمان دقت كنيم و بازيهای قدرت و انقلابهای رنگی كشورهای ديگر و پيامدهای آن را مورد توجه قرار دهيم. ايد با جامعه‌ جهانی رابطه مناسب و سازنده داشت و اعتماد متقابل و سازنده را ايجاد كرد.

بعضي‌ها معتقدند همانگونه كه با شوروی برخورد شده است با ايران برخورد خواهد شد. بسياری از مشاوران بوش و خانم رايس شوروی شناس هستند. نو محافظه‌كاران آمريكايی منتظرند كه نارضايتی از درون شكل بگيرد.

با توجه به منابع عظيمی كه در اختيار داريم، مي‌توانيم برای تامين نيازهای مردم ايران اقدام كنيم. سياست خارجی ادامه‌ سياست داخلی است. آقای احمدي‌نژاد كه مي‌خواهد به خواسته‌های مردم پاسخ دهد نياز دارد كه سياست خارجی مناسب آن را طراحی و اجرايی كند.

 

فعالان و مسئولين انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران نيز در اين مراسم بر اين نكته تاكيد كردند، كه بعضي‌ها بر اين باورند كه بايد فضای سياسی از دانشگاه خارج شود. مطمئنا اگر فضای سياسی در دانشگاه وجود نداشته باشد، پويايی و نشاط از بين خواهد رفت.

مسوولان بايد در تكثر تشكل‌های دانشجويی نگاه جديد داشته باشند. تكثری كه صرفا به نام‌های مختلف منجر شود، هيچ‌گاه نمي‌تواند در دانشگاه فعاليت درستی داشته باشد. عده‌ای بر اين باورند كه فضای سكولار و ليبرال در دانشگاه حاكم شده است اما فلسفه آكادميك اين است كه گروه‌های مختلف بايد بتوانند اظهار نظر كنند.