ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

يكی از مشاوران كوفی عنان در سفر به ايران:
احمدی نژاد به پيروزی ايران
درجنگ جهانی سوم فكر می كند!

 
 
 
 
 

 

روزنامه"نيويورك تايمز" در شماره 10 سپتامبر خود، تفسيری بر مصاحبه كوفی عنان دبيركل سسازمان ملل منتشر كرد. در واقع اين آنچه نيويورك تايمز منتشر كرد يك "مصاحبه تفسيری» بود كه با توجه به نكات طرح شده در آن، حتی می تواند اهميتی در حد گفته های مستقيم كوفی عنان داشته باشد.

نيويورك تايمز نوشت:

سفر اخير دبيركل سازمان ملل به خاورميانه بسيار طولانی و خسته كننده بود. اين شايد سخت ترين و طولانی ترين سفر وی طی دو سال گذشته بود.

دراين سفر او ازعراق، سوريه و ايران ديدن كرد. دراين مدت او در ارتباط روزانه با رايس، دولت بوش  و جان بولتون نماينده امريكا درسازمان ملل بود. نتيجه مذاكرت كوفی عنان با سوريه اين بود كه وزيرامورخارجه سوريه دو روز پس از مذاكره با كوفی عنان، درتماسی تلفنی موافقت دولت سوريه را با استقرار نيروی های نظامی بين المللی در كنار ارتش لبنان برای استقرار در مرزهای لبنان و سوريه اعلام داشت. اين نيروها با هدف جلوگيری از ورود اسلحه از سوريه به لبنان در مرزهای دو كشور مستقر می شوند.

عنان در باره مذاكراتش با ايرانی ها گفت: ايرانی ها به من گفتند كه ما فكرمی كنيم اين غرب است كه بايد اعتماد ما را جلب كند!

نيويورك تايمز ادامه می دهد:

تيم همراهان دبيركل سازمان ملل در ايران به صحبت های احمدی نژاد گوش كردند كه مدعی بود، ايران نقش رهبری منطقه را برعهده دارد و بزودی انگلستان و امريكا نقش ثانويه را در اين منطقه خواهند داشت.

نيويورك تايمز سپس از قول يكی از مشاوران كوفی عنان كه در سفر ايران او را همراهی كرده می افزايد: "احمدی نژاد در يك گفتگوی غير رسمی گفت كه انگلستان و امريكا در جنگ جهانی دوم پيروز شدند، اما  آنها جنگ بعدی را نخواهند برد، بلكه ايران اين جنگ را خواهيم برد."

همين مشاور سپس اضافه می كند: ما نمی توانيم اين گفته احمدی نژاد، كه بسيار هم با اطمينان و باور آن را می گفت را نظر رسمی تلقی كنيم زيرا او در يك ديدار غير رسمی آن به ما گفت. البته ما وقتی چنين سخنی را از او شنيديم نه تنها متعجب شديم، بلكه "شوكه" شديم. نبايد فراموش كرد كه او رئيس جمهوری است كم ارتباط با دنيا و عمدتا در دنيای خود بسر می برد.

نيويورك تايمز، با اشاره به رقابت های تاريخی اعراب با ايرانيان و زمينه برخوردهای تحريك آميز بين آنها ادامه می دهد: عنان درمصاحبه خود با ما گفت كه در جريان ديدار از كشورهای عربی با يكی از سران اين كشورها مستقيما در باره فعاليت های اتمی ايران و تاثير آن روی منطقه گفتگو كرده است. آن رهبر عرب كه عنان از بردن نام وی خود داری كرده در پاسخ گفته است: "حركت ايران در جهت دستيابی به فن آوری اتمی ما را نيز نگران كرده است."  

عنان كه در هواپيما و پس از پرواز از فرودگاه "آنكارا" با خبرنگار نيويورك تايمز مصاحبه كرده به نوشته اين روزنامه گفته است:

"هردولتی، ديدگاه خود را دارد و از آن دفاع نيز می كند زيرا فكر می كند آن ديدگاه درست است. آنها فكر می كنند آنچه می گويند و می كنند درست است و اگر خلاف آن گام بردارند به غرورشان لطمه وارد می شود. شغل و وظيفه من اينست كه پله های عبور از يك گذرگاه را نشان بدهم.