ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دولت آسمانی
روی زمين
جمهوری اسلامی
 احمد شيرزاد

 
 
 
 
 

در دوره‌های گذشته، معمولا مجلس به دليل اين‌كه نمايندگان بيشتر با مطالبات مردم سر و كار داشتند، هزينه‌سازتر بود و دولت درصدد كاهش هزينه‌ها برمی‌آمد، اما اتفاق ويژه‌ای كه در دولت كنونی رخ داده، اين است كه دولت هزينه‌ساز شده و مجلس درصدد كاهش هزينه‌های دولت است.

با وجود يكدست بودن دولت و مجلس اين گونه نيست كه كارها كاملا بر اساس تفاهم و توافق پيش برود. در عمل، تضادها و اختلافاتی بروز می‌كند كه برخی از آنها ناشی از طبع نهادهای مختلف است.

طبيعت نهادها اقتضا می‌كند كه آنها تعارضاتی با هم داشته باشند، از اين رو بخش زيادی از بهشت يكدستی كه از آن سخن می گفتند، در عمل اينگونه نشد.

وقتی افراد به كارهای اجرايی وارد می‌شوند، بسياری از توهمات برطرف می‌شود. برخی گمان می‌كردند اگر دولت اصول‌گرا روی كارآيد، بهشت برين يكساله ايجاد می‌شود و خائنان و افراد بی‌كفايت كنار گذاشته می‌شوند، اما پس از مدتی می‌بينند كه تفاوت‌ها چندان زياد نيست و در عرصه عمل مديران نمی‌توانند معجزه كنند و بايستی واقع‌گراتر از اين بود. (مصاحبه با ايسنا)