ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب
پايان دوران تفكيك و استقلال قوا

 
 
 
 
 

مديريت زندان ها بايد از قوه قضائيه گرفته شود. اگر نظارت و بازديد از زندان ها ممكن نشود، در آينده نيز شاهد رويدادهائی مانند مرگ فيض مهدوی و يا اكبرمحمدی در زندان خواهيم بود.

 

 

در ارتباط با توقيف روزنامه شرق، محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب فاش ساخت كه از ماه ها قبل در تدارك اين كار بودند. او گفت:

 قوه قضاييه كه زمانی به بهانه استقلال حاضر به تمكين در برابر مجلس و پذيرش تحقيق و تفحص نبود، امروز در برابر دخالت هيات نظارتی سكوت كرده است. با يكپارچه شدن حاكميت تمام حساسيت‌‏های گذشته از بين رفته است؛ آنچنان كه ديگر تفكيك و استقلال قوا بلاموضوع شده است.
با توجه به احتمال شركت هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان، بستن اين روزنامه ظاهرا با انتخابات مجلس خبرگان و موج حملات و تهديدهای ماه‌‏های اخير با هدف منصرف كردن هاشمی از شركت در انتخابات نيز بی‌‏ارتباط نيست.

در بخش ديگری از مصاحبه كه از آرمين منتشر شده؛ او درباره زندان ها گفت:

آمار فوت زندانيان سياسی طی ماه‌‏های اخير روند نگران‌‏كننده‌‏ای به خود گرفته است. همچنين اخبار به شدت نگران‌‏كننده‌‏ای از وضعيت زندان‌‏ها و زندانيان سياسی به گوش می‌‏رسد. اين حوادث بيش از هر چيز از عدم مسووليت‌‏پذيری و پاسخگويی مسوولان و قوه قضاييه حكايت می‌‏كند. البته چنين وضعی چندان دور از انتظار نيست. عدم اجازه بازديد به هيات‌‏های ذی‌‏صلاح مدنی داخلی نظير خبرنگاران و جمعيت‌‏های مدافع حقوق زندانيان و حقوق بشر و حتی مجاز نبودن نمايندگان مجلس به بازديد از زندانيان يا بندهای خاصی در زندان، به روشنی از وضعيت نامساعد در زندان‌‏ها حكايت دارد كه آقايان علنی شدن آن را به مصلحت نمی‌‏دانند.

اين اتفاقات نشان می‌‏دهد قوه قضاييه صلاحيت لازم را برای اداره نهاد زندان‌‏ها ندارد. هيچ دليلی وجود ندارد كه قوه قضاييه خود اداره‌‏كننده زندان‌‏ها باشد هيچ دليلی نيز وجود ندارد كه قاضی كه برای متهم حكم صادر می‌‏كند، بر سرنوشت او در دوران حبس مسلط باشد. در بسياری از كشورها نهادهای عمومی نظير شهرداری‌‏ها يا شوراهای شهر كه منتتخب جامعه و پاسخگو در برابر جامعه هستند، مسوول اداره زندان ها هستند و به اين ترتيب هم مسوولان اداره‌‏كننده زندان‌‏ها در برابر جامعه پاسخگو هستند و هم فجايع و اتفاقات ناگوار به حساب نظام حكومت و دولت گذاشته نمی‌‏شود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی راه حل اساسی پيشگيری از اين فجايع ناگوار را كه امروز به تدريج به حوادثی عادی تبديل شده است، در سپردن اداره امور زندان‌‏ها به شوراها و شهرداری‌‏ها می‌‏داند.
 در مورد مرگ فيض مهدوی نيز بايد تاكيد كرد اعلام علت كليشه‌‏ای «ايست قلبي» كه علت عام هر مرگی است، آشكارا از عدم تمايل مسوولان به بيان علت مرگ او حكايت دارد. خانواده فيض مهدوی اين حق را دارند كه با تعيين پزشكی معتبر، از علت فوت فرزند خود آگاه شوند. اميدواريم مسوولان قضايی با تعجيل بر ابهام موضوع درباره علت مرگ زندانيان نيفزايند و به ترديدها در اين زمينه پايان دهند.