ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرمانده كل سپاه:
خوزستان درتيررس است
بايد آماده دفاع از آن بود
 
 
 
 

 

رحيم ‌‏صفوی فرمانده كل سپاه پاسداران در دومين روز بازديد از يگان‌‏های رزمی سپاه در استان خوزستان، درحاليكه فرمانده نيروی زمينی و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه وی را همراهی می‌‏كردند، درباره حمله به متقابل به پايگاه های استراتژيك امريكا در منطقه گفت:

آمادگی رزمی موجب بازدارندگی تهديدات دشمنان فرامنطقه‌‏اي(نام رمز امريكا!) می‌‏شود. اگر دشمن حمله كرد، بايد او را در عمق استراتژيك خودش مورد هدف قرار دهيم.

فرمانده سپاه، درحاليكه از خطر تهديدهای خارجی (امريكا) سخن می گفت، درتضاد با اين تهديد، مدعی شد:

آمريكايی‌‏ها، انگليسی‌‏ها و رژيم صهيونيستی در عراق و افغانستان و لبنان شكست خورده‌‏اند و اگر به فكر تجاوز به كشور ديگري(ايران) باشند شكست بزرگ‌‏تری را تجربه خواهند كرد.

زحيم صفوی خطاب به بسيج و احتمال شورش های داخلی پس از حمله به ايران نيز گفت:

بسيجيان بايد با درك و فهم صحيح از شرايط سياسی و امنيتی در كشور و منطقه ضمن توسعه توان رزمی خود از بروز هرگونه ناامنی داخلی جلوگيری كرده و با تهاجمات احتمالی مقابله كنند. خوزستان مهم ترين مركز حياتی كشور پس از تهران است. با توجه به قرار گرفتن استان خوزستان در منطقه حساس مرزی و حضور اشغالگران انگليسی و امريكايی در مجاورت آن و فتنه‌‏انگيزی سازمان‌‏های جاسوسی اين كشورها در زمينه‌‏های فرهنگی و امنيتی اين استان پاسداران و بسيجيان و نيروهای وظيفه در آمادگی كامل برای مقابل با هر نوع توطئه‌‏ای هستند.