ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نگاهی به سخنرانی محسنی اژه ای
ايرانی ها را محاصره امنيتی كنيد
جهان معطل جمهوری اسلامی است
 
 
 
 

 

وزير اطلاعات و امنيت كه می گويند ( كند ذهن ترين مقام امنيتی جمهوری اسلامی است) در يك مصاحبه مطبوعاتی منكر هر گونه اختلاف نظر ميان مقامات شد. او در حالی منكر اختلاف نظر ميان مقامات شد كه در چند جمله بعدی خود، خطر اختلاف مقامات با هم را يادآور شد و البته عمدتا هم زمينه ساز اين اختلاف را وبلاگ ها و ماهواره دانست.

وزير اطلاعات مدتی  ترور و تخريب و انفجار شد كه اكنون سالهاست از آن ها خبری نيست، مگر حوادث اخير خوزستان و بلوچستان كه اين حوادث نيز با آمدن دولت احمدی نژاد و بازگشت وزارت اطلاعات به دوران علی فلاحيان روی داده است نه در زمان دولت اصلاحات.

محسنی اژه ای گفت:

امروز دشمن به اشكال مختلف و به طور جدی از طريق ماهواره، سايت، وبلاگ به صورت مكتوب, صوتی و صوت و تصوير به دنبال ايجاد اختلاف در كشور است.

اژه ای نگفت كه نقش ماهوار و وبلاگ در لغو سفر لاريجانی و ادامه مذاكره با وزيرخارجه اتحاديه اروپا چقدر است! و آيا "سولانا" كه شب گذشته اعلام كرد: لاريجانی در حال تلاش برای اجماع در داخل حكومت ايران است" از جمله عوامل فريب خورده دشمن است و يا خود دشمن!

اژه ای كه در همايش دادستان‌‏های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر كشور سخن می‌‏گفت، افزود:

امروز دشمن به طور جدی به دنبال جاسوسی در كشور است البته اين جاسوسی به اين معنا نيست كه اطلاعات طبقه‌‏بندی شده ما را ببرند كه اگر بتوانند، چنين كاری هم می‌‏كنند.
 از جمله كارهای دشمن اين است كه برخی از افراد را شناسايی و آنها را شستشوی مغزی می‌‏دهند و حتی به آنها در داخل و خارج از كشور در جهت تحقق اهداف خود تعليماتی ارايه می‌‏كنند.  امروز دشمن به طور مشخص به دنبال ايجاد اختلاف بين مسوولان كشور است.

اژه ای می خواست غير مستقيم يكبار ديگر ماجرای انقلاب مخملی را تكرار كند كه ظاهرا به او گفته اند اين اصطلاح را ديگر بكار نبرد كه تبديل به جوك شده. اما استدلال جديدش در باره شستشوی مغزی نيز بزودی جوك تازه ای خواهد شد. چرا كه تا حالا اين جمهوری اسلامی بوده كه متهم به شستشوی مغزی زندانيان و اعتراف گيری از آنها بوده است.


اژه ای كه سابق گاز گرفتن دارد، دندان نشان داده و گفت:

 بايد با عوامل دشمن به شدت برخورد كنيم. نبايد دشمن را حقير و ضعيف فرض می‌‏كنيم، نبايد از آنها غافل شويم.

اژه ای در بخش ديگری از سخنرانی خود دستگاه قضائی را نمونه يك سازمان اطلاعاتی- امنيتی توصيف كرد وگفت:

دستگاه قضايی و امنيت در قانون و مقررات دو دستگاه جداگانه با مسووليت‌‏های جداگانه هستند، اما از لحاظ ماهيت كاری و مجموعه اطلاعاتی و با توجه به نگاه تجربی نسبت به 27 سال گذشته، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و در نتيجه نهايی ورودی و خروجی آنها مكمل يكديگر هستند!

امروز به‌‏حمدالله اسلام ناب در جهان رو به گسترش است و كاملا مشهود است كه با همه دشمنی‌‏ها، اقتدار، عزت و نفوذ جمهوری اسلامی ايران روز به روز در دل‌‏ها بيشتر می‌‏شود. امروز مشاهده می‌‏كنيم كه در حمله آمريكا به عراق هم دست تجاوزگر و هم دست مردم مظلوم عراق به سوی ايران دراز است و اميد مردم عراق به ايران است.

حتی در لبنان نيز مشاهده می‌‏كنيم كه چه در زمانی كه جنگ در جريان بود و چه امروز كه قطعنامه شورای امنيت صادر شده است، اروپا, آمريكا و روسيه می‌‏گويند اگر ايران به ميدان نيايد، مساله قطعنامه پياده نخواهد شد.

اژه ای نگفت كه اگر اوضاع چنان باشد كه ايشان مدعی است، كه ايران را مرغ و خروس ها مثل دانه انار بايد از روی زمين برچينند و اگر چنين رويكرد جهانی نسبت به اين اسلام ناب وجود دارد، چرا بازتاب داخلی ندارد و بايد حلقه امنيتی مردم را تنگ تر كرد و حتی قوه قضائيه را تبديل به ادامه وزارت اطلاعات وامنيت ساخت؟