ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شبيخون  پر مايه
به سفارت جمهوری اسلامی
 
 
 
 

 

به سبك همان ها كه در تهران به دفاتر روزنامه ها؛ خوابگاه دانشجويان و منزل سياسيون و مطبوعاتی ها شبيخون می زنند، در پاريتخت افريفای جنوبی نيز كسانی به سفارت جمهورى اسلامى شبيخون زدند. البته اين شبيخون نان و آبدار بود و هر چه پول نقد در سفارت بود بردند. اين كه چه كسانی می دانستند پول نقد در سفارت است و شبيخون زنندگان از كجا اين خبر را داشتند، نكاتی است كه لابد پليس افريقای جنوبی از آن سر در خواهد آورد!

شبيخون زنندگان يكى از ديپلماتهاى سفارت را گروگان گرفته و وى را وادار به گشودن گاوصندوق كردند. او تنها كارمند حاضر در سفارت بود كه اگر گروكانش نگرفته و برای دو ساعت در يك اتاق زندانی اش نكرده بودند حتما خودش اولين كسی بود كه به جرم همكاری با سارقين بازداشت می شد!

. بر اساس گزارش پليس افراد مسلح روز جمعه به نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در پايتخت آفريقاى جنوبى حمله كرده، پس از آن كه يكى از نگهبانان سفارت را در اتاقى زندانى كرده‌اند، تنها كارمند حاضر در سفارتخانه را به مدت دو ساعت به اسارت گرفته و سپس با سرقت پول موجود در گاوصندوق سفارتخانه گريخته‌اند.