جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدار خاتمی و كوفی عنان
به مذاكره ايران و امريكا می انجامد؟

 
 
 
 
 

محمد خاتمی در نيويورك با دبير كل سازمان ملل "كوفی عنان" كه به تازگی از ايران بازگشت ديدار و گفتگو كرد. اين ملاقات در شرايطی انجام شد كه "عنان" در مصاحبه های اخير خود نسبت به آينده ايران ابراز نگرانی كرده و از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود تا موقعيت جهانی را درك كنند. اظهار نظرهای او درباره موقعيت متزلزل اقتصادی جمهوری اسلامی و لجاجت بر سر فعاليت های اتمی ايران واكنش هائی را در سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه كيهان شريعتمداری داشته است.

 كوفی عنان در ديدار با خاتمی از وی خواست تا بر تلاش های خود جهت فراهم سازی زمينه مذاكرات مستقيم امريكا و ايران بيافزايد. اين ملاقات در دفتر كوفی‌عنان در مقر سازمان ملل در نيويورك صورت گرفت.

خبرگزاری ها گزارش دادند كه خاتمی در اين ديدار بر حق مسلم ايران در فعاليت های اتمی صلح‌ آميز تاكيد كرده و نسبت به كشاكش اتمی موجود نيز ابراز اميدواری كرد مساله از طريق مذاكره حل شود.