ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جمكران
غولی كه از چاه دو قلو درآمده
قرار است به چاه باز گردد
!

 
 
 
 
 

 روزنامه جمهوری اسلامی در يكی از سرمقاله های اخيرخود از تبليغات گسترده ای كه در مورد مسجد جمكران می شود انتقاد كرد و نوشت:

"وقتى ما مسجد جمكران را تا آنجا از نظر تقدس بالا مى بريم كه از مساجدى مثل مسجدالحرام مسجدالنبى، مسجد قبا، مسجدالاقصى، مسجد كوفه و مسجد سهله نيز با فضيلت تر جلوه مى كند و بر مشاهده مشرفه نيز تقدم مى يابد و اعلام مى كنيم كه حدود سه ميليون نفر در شب و روز نيمه شعبان به زيارت اين مسجد آمده اند (ادعاهای سه آيت الله خزعلی، مكارم و مصباح) و با تبليغات بى سابقه خيل مردم تشنه معنويت را از نقاط مختلف كشور به جمكران مى كشانيم و سخنان مداحانى را كه به مردم وعده ميدهند در اينجا امام زمان عليه السلام را زيارت خواهند كرد و از اينجا حاجت روا برخواهند گشت و البته ميدانيم كه نه زيارتى در كار است و نه اتفاق ديگرى ميافتد، انتظار داريم در دراز مدت اين مردم چقدر به اين تبليغات معتقد بمانند و پايه هاى فكرى آنها دچار لرزش و پوكى نشود؟ مسجدى كه براساس يك خواب ساخته شده حداكثر اينست كه مثل ساير مساجد محترم است، اما بر چه مبنائى اينهمه تبليغات و معجزه و كرامت براى آن ميسازيم و به خورد خلق الله ميدهيم؟ براى آشنائى با عواقب اين كارها به پرونده افرادى كه با سواستفاده از عوام زدگى مردم خود را رابط امام زمان يا ملاقات كننده با امام زمان و يا حتى خود امام زمان معرفى كرده اند و چه اعتقادات دينى را كه از بين برده اند و چه خانواده ها را متلاشى كرده اند و چه وهن ها كه براى دين بوجود آورده اند مراجعه كنيد و نسبت به خطر عوام زدگى هوشيار باشيد."

ظاهرا، اين ياسين بايد زير گوش كسانی در اطراف روزنامه جمهوری اسلامی خوانده می شد نه برای خوانندگان اين روزنامه. و ضمنا خواستار لغو مصوبه دولت برای كشيدن اتوبان امام زمان از بالای چاه جمكران تا قلب تهران برای سرعت رسيدن آقا به تهران می شد !

ظاهرا هدف روزنامه جمهوری اسلامی نه طرح مسائل بالاست و نه خرافات زدائی از جامعه، بلكه دفع و رفع خطری است كه با تبديل امام زمان به رهبر، برای رهبر كنونی درست شده است. مقابله با رقيب است نه خرافات!