جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه كسينجر با واشنگتن پست
نبايد اجازه داد مذاكرات سياسی
سپر فنآوری اتمی درايران بشود
امريكا و اروپا در دو سوی آتلانتيك بايد عليه ايران متحد شوند!

 
 
 
 
 

هنری كسينجر وزير خارجه اسبق امريكا و مشاور كاخ سفيد در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت:

دو سوی آتلانتيك (امريكا و اروپا) بايد با هم فكری، در پی راهی برای اجتناب از جنگ تمدنها باشند. ايران مركز اين چالش است.

شماری از كشورهای اروپايی نسبت به مذاكرات برای متقاعد كردن ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم خوش بين هستند. اين وضعی است كه امريكا بايد برای آن چاره ای بيانديشد. از سوی ديگر كشورهای اروپايی نيز بايد بپذيرند كه روند مذاكرات با ايران بايد دارای يك مرزی باشد. انعطاف ديپلماتيك نبايد فراتراز اين مرز برود. بايد محدوديت زمانی وجود داشته باشد تا اطمينان حاصل شود كه روند مذاكرات به سپری برای پيشرفت فناوری هسته‌ای در ايران تبديل نمی شود .