ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هاشمی ثمره در فرانسه چه گفته كه چنين ديداری ضروری شده؟
ايران اتمی
ديدار فوری رهبران
روسيه، فرانسه و آلمان

 
 
 
 
 

 

هيچكس در ايران دهان نمی گشايد تا بگويد چرا لاريجانی نرفت به وين برای ملاقات با رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا و حاج آقا ثمره و هيات سپاهی همراه وی در فرانسه چه می كنند.

حتی رهبر كه عادت دارد در تاريكی بنشيند و بقيه را بفرستد زير نور افكن، در ديدار تشريفاتی 2 روز پيش خود با شماری دانش آموز و غير دانش آموز نه از تكنولوژی بومی – اتمی چيزی گفت و نه از مذاكرات اتمی. ظاهرا او هم منتظر نتيجه قطعی سفر ثمره و هيات همراه او به فرانسه، حضور احمدی نژاد در سازمان ملل، تعيين تكليف لاريجانی با خودش و شورای امنيت ملی و فرماندهان سپاه و بقيه مسائل محرمانه ايست كه فضولی اش نه به ملت آمده و نه به مجلس كه حالا ديگر بود و نبودش بی اهميت است.

لاريجانی در ديدار با "سولانا" بر سر توقف همزمان غنی سازی با مذاكرات موافقت كرده بود، اما اگر اين توافق مورد تائيد بود كه ديگر چه نيازی به اعزام ثمره و فرماندهان سپاه به پاريس بود؟ بنابراين يك "انقُل" اين وسط است. از اين "انقل" كاخ سفيد كاملا اطلاع دارد و به همين دليل مقامات امريكائی در روزهای اخير موافقت ضمنی خود را با توافق سولانا- لاريجانی به زبان می آورند تا هم شكاف در حاكميت ايران را تشديد كنند و هم به اروپائی ها نشان بدهند اين نوع تفاهم ها بی فايده است و جمهوری اسلامی به مسير خود ادامه می دهد.

دراين يخبندان خبری و كشيده شدن همه چيز به پشت صحنه و هفت توی پنهان امنيتی، فرانسه كه ميزبان ثمره و هيات همراه وی است و ظاهرا درجريان يك پيشنهاد تازه قرار دارد، از سران آلمان و روسيه خواست تا برای يك ديدار فوری خود را به پاريس برسانند.

در ديدار پوتين، مركل و شيراك كه در قرار است در شمال پاريس برگزار شود چه رمز و رازی قرار است مطرح شود. هاشمی ثمره و فرماندهان سپاه در مذاكرات محرمانه خود با رهبران فرانسه چه گفته و يا فاش كرده اند كه در آستانه تشكيل شورای امنيت و اجلاس سالانه سازمان ملل كه 19 سپتامبر( هفته آينده) كار خود را شروع می كند نياز به طرح آن در چنين سطحی است؟

غنی سازی در يك طرح مشترك با سه كشوری كه رهبران آن در فرانسه ديدار فوری می كنند؟

بی نتيجه بودن مذاكرات، زيرا ايران مدعی دست يافتن به سلاح هسته ايست؟