ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

باتوم و گلوله بجای كار، مزد و نان
نبرد خيابانی كارگران
با نيروی
انتظامی در بابلسر

 
 
 
 
 

دهها تن از كارگران بلاتكليف شركت فرش" البرز" بابلسر با تجمع در مقابل كارخانه با نيروهای انتظامی درگير شدند.

از مركز مازندران 300 تن از كارگران اين واحد نساجی پس از 9 ماه بلاتكليفی قصد داشتند ضمن تجمع در مقابل كارخانه به همراه خانواده های خود به سمت فرمانداری بابلسر راهپيمايی كنند كه با مقاومت نيروی انتظامی مواجه شدند. عزم كارگران برای حركت و اجرای فرمان سركوب و جلوگيری از حركت كارگران از سوی فرماندهان نيروی انتظامی سرانجام به درگيری دو طرف انجاميد و نيروی انتظامی دست به تفنگ برده و با شليك گلوله با كارگران مقابله كرد . شب قبل از اين تجمع، مطابق يك شيوه امنيتی جديد، شماری از كارگران معترض دستگير شده بودند اما عليرغم اين تدابير امنيتی، تجمع كارگران انجام شد. كارخانه فرش البرز در بابلسر سال 1356 با توليد فرش ماشينی 350 شانه آغاز كرد و در دهه 70 با 635 كارگر و 48 دستگاه فعال و توليد 11 هزار متر مربع فرش ماشينی 500 شانه 1000 تراكم در روز داشت.

در سال 1377 با خروج 24 دستگاه توليد فرش ماشينی 300 شانه از كارخانه، ميزان توليد فرش در اين واحد به 4500 متر كاهش يافت .
سرانجام در سال 1379 فردی مدير عامل شركت شد كه به تخريب و تعطيلی كارخانه ها و از جمله فرش مازندران مشهور بود‌‏! بدستور و خواست او 200 تن از كارگران مازاد اعلام شدند . در خرداد 84 با برنامه‌‏ای از پيش تعيين شده‌‏, بخش بافندگی شركت به حال نيمه تعطيل در آمد و اواخر شهريور سال گذشته , سرانجام اين واحد را تعطيل و بدين ترتيب 300 كارگر رسمی شركت نيز بيكار شدند .
 اوايل زمستان 84، خبر انحلال اين واحد بزرگ نساجی اعلام شد و از آن تاريخ تا كنون حدود 300 كارگر اين شركت بلاتكليف هستند. اكنون 9 ماه است كه كارگران حقوق نگرفته اند.