ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گفتگو با سعيد ليلاز
وداع با صنعت و معدن
در دولت فقير نواز احمدی نژاد
 
 
 
 

 

سعيد ليلاز روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادی ايران، در گفتگوی كوتاهی با خبرگزاری های داخلی  اشاره به ركود صنايع در دولت احمدی نژاد كرده و گفت:

رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در دولت احمدی نژاد ‏بشدت كاهش پيدا كرده است.
اعلام رشد 5/2 درصدی صنعت و معدن توسط رئيس جمهور در مقايسه با نرخ ارزش افزوده اين بخش طی سال‌‏های اخير يك اعتراف سنگين به كاهش رشد اقتصادی و صنعتی كشور است.

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت سال 76، در سال 81، 4/11 درصد، سال 82، 1/10 درصد, سال 83، 9/11 درصد، در سه ماهه اول سال 84،‌‏ 11 درصد در سه ماه دوم 6 درصد و در سه ماهه سوم به 2/4 درصد رسيده است.  طی سال‌‏های 81 تا 84 سقوط رشد صنعتی داشته‌‏ايم و در دوره آقای احمدی نژاد نرخ رشد صنعتی از دو رقمی به يك رقمی رسيده و روند رشد صنعتی در حال رسيدن به صفر است. وضعيت صنعت بر اساس اين شرايط بسيار نگران‌‏كننده است. سياست‌‏گذاری‌‏های نادرست دولت، سردرگمی‌‏ها، موضع گيری‌‏های نادرست، فشارها و كشمكش‌‏های سياسی- بين‌‏المللی در بحث بحران هسته‌‏ای ، تلاطم داوطلبانه كشور در اعلام نرخ سود بانكی عواملی هستند كه موجب ركود بخش صنعت و معدن شدند. برای اقتصادی مثل اقتصاد ايران هر آمار زير 5 درصد رشد در حوزه GDP (توليد ناخالص داخلی) و هر آماری زير 8 درصد برای صنعت به معنی ركود است.