جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برگ جديد را آلمان به زمين زد
مركز جهانی غنی سازی  
زير نظر سازمان ملل و آژانس اتمی  

اجلاس آژانس انرژی اتمی امروز و از جمله برای بررسی فعاليت اتمی ايران امروز گشايش می يابد و پيشنهاد وزيرخارجه آلمان در باره تاسيس مركز جهانی غنی سازی اورانيوم دراين اجلاس مطرح می شود. درصورت تاسيس اين مركز، ايران و يا هر كشور ديگری كه خواهان فعاليت صلح آميز هسته ايست، اورانيوم مورد نياز خود را از اين مركز بايد تهيه كند و مجاز به غنی سازی در كشور خود نيست.

 
 
 
 

 

آژانس انرژی اتمی امروز جلسه مهم و سه روزه خود را، با دستور كار "فعاليت  اتمی ايران" و با حضور 140 نماينده كشورهای جهان آغاز می كند.

پايان اين اجلاس، با آغاز به كار شورای امنيت سازمان ملل همزمان خواهد شد و بدنبال آن جلسه عمومی و سالانه سازمان ملل تشكيل می شود.

آنچه در اجلاس امروز طرح می شود و نتيجه ای كه از آن گرفته خواهد شد، بخشی از مبنای كار شورای امنيت را تشكيل خواهد داد و قطعنامه جديد شورای امنيت نيز به اجلاس عمومی و سالانه سازمان ملل خواهد رفت. بنابراين، جلسه ای كه امروز كار خود را در وين آغاز می كند دارای چنين اعتباری است.

درآستانه تشكيل اجلاس امروز و در يك پيشنهاد غافلگير كننده، وزير امور خارجه آلمان طی مصاحبه ای با روزنامه "هندلزبلات" آلمان گفت: تاسيس مركز بين المللی غنی سازی اورانيوم، تحت نظارت سازمان ملل نه تنها می تواند پايان بخش مناقشه اتمی ايران شود، بلكه به نگرانی های موجود در باره رقابت اتمی در كشورهای منطقه نيز می تواند خاتمه بدهد. آژانس انرژی اتمی نيز می تواند بر اين مركز نظارت داشته باشد. هر كشوری كه خواهان فن آوری هسته ای صلح آميز است می تواند اورانيوم غنی شده را از اين مركز دريافت كند. در اينصورت ديگر لازم نيست هركشوری خود تاسيسات غنی سازی اورانيوم داشته باشد.

بدنبال طرح اين پيشنهاد از جانب وزير خارجه آلمان، محمد البرادعی، مديركل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز كه ظاهرا آمادگی ذهنی در اين ارتباط داشت گفت: با تاسيس مركز بين المللی غنی سازی، ما می توانيم نيات هر كشوری را كه خواهان انرژی هسته ايست بررسی كنيم و اطمينان حاصل كنيم كه آنها اين انرژی را برای اهداف صلح آميز می خواهند و يا برای مقاصد نظامی!