ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی شكوری راد
دركشوری كه احزاب وجود دارند
رئيس جمهور غير حزبی يعنی چه؟
 
 
 
 

 

علی شكوری‌راد عضور رهبری جبهه مشاركت در ميزگرد «بررسی انتخابات دولت نهم» در همايش آموزشی - سياسی فعالان تشكل‌های دانشجويی سراسر كشور كه در مشهد برگزار می‌شود، گفت:

 

روزنامه شرق را كه ميانه‌رو بود و طرفداران زيادی داشت، بستند. عده‌ای در جناح مخالف هستند كه از راديكاليسم نان می‌خورند و سعی می‌كنند ما را هم در دام راديكاليسم بيندازند. به ما روزنامه ندادند و نمی‌گذارند حرفهای ما منتشر شود. اما ما از دام راديكاليسم پرهيز می‌كنيم .

در اجلاس احزاب آسيايی از من درباره حزب رئيس جمهور پرسيدند. من در آنجا نمی توانستم بگويم ما رئيس جمهوری داريم كه هيچ حزبی از او حمايت نكرده است. 300 هزار نفر در سراسر كشور از يك نهاد خاص به نفع دولت فعلی سازماندهی شده بودند. عنوان شد كه اين نيروی شبه نظامی حزب نيست، ولی ديديم كه از هر حزبی در كشور منسجم‌تر عمل كرد.

درانتخابات رياست جمهوری، آرايش انتخاباتی به گونه‌ای شد كه مردم نيز برداشت اشتباه كردند. يك فرد غير روحانی و جوان در مقابل يك فرد روحانی پير و شناخته شده قرار گرفت. شكل‌گيری آرای مرحله دوم و كانديداهای منتخب، بيانگر علايق رای‌دهندگان نبود. مردم انتخابی كردند كه براساس شناخت شخصيت‌ها و برنامه‌ها نبود.

هاشمی و احمدی‌نژاد در مقابل هم قرار گرفتند و در شعارها اين‌گونه مطرح شد كه كاخ در مقابل كوخ است.

درسه روز آخر انتخابات، يك تحول رخ داد. بخش‌های سازمان‌يافته جناح مخالف اصلاحات جهت‌گيری خود را به سمت رييس جمهور فعلی گرفتند. قاليباف فكر می‌كرد كانديدای مورد نظر جناح اصولگرايان است، ولی متوجه شد كه انگشت اشاره به سوی كسی ديگر رفته است و در نتيجه بعضی از افراد ستاد قاليباف را ترك كرده و به ستاد احمدی‌نژاد پيوستند.

هيچ حزبی نيست كه عدالت را انتخاب نكرده باشد. دادن شعار عدالت كار همه گروههاست، ولی اينكه تا چه حد اين عدالت در عدالت‌خانه‌های ما تحقق يافته است بايد مورد ارزيابی قرار گيرد.

شعار عدالت زمانی ارزش دارد كه مبتنی برعدالت‌خواهی باشد. اين شعار نبايد به عنوان ابزار سياسی در خدمت اهداف سياسی قرار بگيرد، اما در دوره رياست جمهوری احمدی‌نژاد از شعار عدالت بهره‌برداری سياسی شد.

شكوری‌راد در باره موقعيت كنونی هاشمی رفسنجانی گفت: ايشان با شرايط سياسی جامعه در جرگه اصلاح‌طلبان قرار می‌گيرد.