ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ثبت نام دانشجوئی، به شرط تعهدنامه سياسی
 
 
 
 
 

خبرنامه اميركبير گزارش داد: درآستانه گشايش سال جديد تحصيلی، از ثبت نام بيش از ۵۰ دانشجوی پلی تكنيكی تا زمان تعهد نسبت به خودداری از هر گونه فعاليت اعتراضی و سياسی جلوگيری شد. مديريت دانشگاه مدعی شده كه اين دانشجويان پتانسيل حضور در اعتراضات دانشجويی را دارند و بايد تعهد انضباطی بدهند.

شماری از دانشجويانی كه امكان ثبت نام آموزشی از آنان سلب شده دانشجويان احضار شده به كميته انضباطی هستند.

در تدارك آغاز سال تحصيلی جديد، علاوه بر اين نوع تصفيه ها و تعهد گرفتن ها، ساختمان انجمن اسلامی دانشجويان نيز اشغال و حتی تخريب شده است.