جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تكرار يك موش و گربه بازی  
ميان امريكا و سازمان انرژی اتمی
تجربه افكار سازی عليه عراق
درخدمت توجيه حمله به ايران

 
 
 
 
 

كنگره آمريكا در گزارشی كه با اعتراض آژانس بين المللی اتمی نيز همراه شد، مدعی شده است كه ايران يك تهديد استراتژيك است. اين كشور اورانيومى ازنوع نظامی را غنی‌سازى می‌كند.

روزنامه لوموند طی تفسيری درباره ادعای كنگره امريكا و اعتراض آژانس انرژی اتمی نوشت: كنگره آمريكا مدعی است يكی از كارشناسان سازمان انرژی اتمی بدليل افشای حقايق برنامه هسته ای ايران اخراج شده است. سازمان انرژی اتمی اين ادعا را رد كرده است.

مجموعه اين كشاكش جديد شباهت دارد با دوران آماده سازی افكار عمومی برای توجيه حمله به عراق. ميان كاخ سفيد و سازمان انرژی اتمی در آن زمان نيز همين اختلاف نظرها بروز كرده بود!