ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عسگراولادی ذوق زده شده
بوی كباب از امريكا بلند شده
 
 
 
 

 

همزمان با مصاحبه احمدی نژاد در امريكا، نسيمی كه از نيويورك برخاسته، در تهران به مشام حاج حبيب الله عسگراولادی مسلمان نيز رسيد و همسو با احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه "رسالت" كه خود از بنيانگذاران آنست گفت:

مواضع بوش در به رسميت شناختن حق ملت ايران در استفاده از فناوری صلح‌آميز هسته‌ای يك چرخش استراتژيك است و دليلی ندارد از آن استقبال نكنيم.

پس از اين اظهار نظر، روزنامه رسالت خود نيز در سرمقاله ای نوشت:

«شاهد چرخش گفتار رييس جمهور اين كشور درخصوص ايران هستيم. جرج بوش در اظهارات اخير خود با ادبياتی كاملا متفاوت نسبت به گذشته از حق مسلم آنها برای دستيابی به فناوری صلح‌آميز هسته‌ای سخن گفته است! بايد در انتظار مشاهده اين چرخش در سطح رفتار و عمل جمهوری خواهان بود.»