ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش خاتمی ازسفر امريكا
به مجمع روحانيون مبارز

 
 
 
 
 

جلسه‌ شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز به رياست محمد خاتمی تشكيل شد. در اين جلسه  خاتمی گزارشی از سفراخير خود به ژاپن و آمريكا را ارائه كرد.

شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز در اطلاعيه ای پيرامون اين جلسه از تنگ‌نظري‌ها و كوته‌بيني‌ها در داخل كشور و در ارتباط با اين سفر اظهار تاسف كرده و بدون  نام بردن از نوشته همسر سخنگوی دولت و يا سرمقاله حسين شريعتمداری در كيهان يادآور شد:

تأسف‌بار اين كه قلم‌هايی مسموم و مشكوك با تحريف آشكار اظهارات و مصاحبه‌های جناب آقای خاتمی و اهانت نابخشودنی به اين فرزند فاضل امام، عملا در همان مسير گام نهادند كه رسانه‌های عصبانی صهيونيستها پيرامون اين سفر در آن گام نهادند.