جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نخست وزيرتركيه
كشورهای ترك زبان
بايد جامعه مشترك تشكيل بدهند

 
 
 
 
 

دهمين نشست كنگره همكاری و برادری انجمن‌های ترك در شهر آنتاليای تركيه برگزار شد. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه دراين نشست حضور داشت طی سخنانی گفت:ما بايد جامعه‌ای متشكل از كشورهای ترك‌زبان ايجاد كنيم و در عرصه بين المللی همپارچگی خود را گسترش دهيم. ما بايد با همكاری يكديگر مسائلی مثل مساله قبرس را حل كنيم و همكاری بين دولت های محلی و سازمانهای غيردولتی در جهان ترك را گسترش دهيم. جهان ترك بايد با ابعاد فرهنگی، جغرافيايی، اقتصادی و استراتژيك گسترده ايجاد شود. تغييرات جهانی كنونی به گونه ايست كه ما بايد آن را به يك فرصت تبديل كنيم.