ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حزب الله
پس از جنگ
در لبنان

 
 
 
 
 

ابطحی ـ  تهديدات اسرائيل برای ترور اعضای جنبش حزب الله لبنان باعث شده است كه آنها ديگر در ميان مردم نباشند. در دورانی كه در بيروت بودم، به خاطر دارم صبح های زود، در حاشيه دريا حتی اعضای شورای مركزی حزب الله پياده روی و ورزش می كردند؛ خانه هايشان معلوم بود و در دسترس همه. سيد حسن نصرالله هشدار داده است كه حتی اگر شهيد شويم نبايد اعضای حزب الله از مردم جدا شوند. اين يكی از هوشيارانه ترين نظرات رهبری حزب الله است. همين اتفاق تلخ در اوائل انقلاب ايران هم افتاد. وقتی منافقين در كوچه و خيابان به ترور كور پرداختند عناصر حكومتی و مسئولان كه در يك سال اول انقلاب در خانه های شخصی خود زندگی و با اتومبيل های خود رفت و آمد می كردند و گاهی با تاكسی به محل كار خود می رفتند، برای حفاظت از خود كه در آن مقطع ضروری بود، به خانه های امن و اتومبيل های امن تر پناه بردند. از آنجا كه البته اتومبيل بنز از تاكسی، و خانه های سازمانی حفاظت شده از خانه های شخصی به طبع هر انسانی مقبول تر می افتد، وقتی هم كه جريان تروريستی منافقين مهار شد، باز هم ترجيح دادند در همان منازل بمانند و از همان امكانات بهره بگيرند. اين آغاز فاصله ی جدی مردم و مسئولان شد. حالا حزب الله لبنان می خواهد از اين تجربه استفاده كند و نگذارد حزب الله از مردم جدا شوند. به همين دليل سخن سيد حسن نصرالله كه دستور داده اعضای حزب الله از مردم جدا نشوند، يكی از جدی ترين عوامل بقا و قدرت حزب الله در جامعه لبنانی خواهد بود.