ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چند خبر خوب
چندتا هم بد!
و. مهجاد

 
 
 
 
 

خبرهای بد و خوب اين روزهابا هم توام شده است .

*از خبرهای خوب اين كه حكم شلاق مسعود باستانی در دقيقه 90 به جزای نقدی تبديل شد و مسعود حالا با احتساب روزهای زندان بايد 220 هزار تومان به حساب دادستانی واريز كند و قول بدهد كه از اين به بعد كارهای بد نكند .

*خبر خوب ديگر به تبرئه مدير مسوول شرق از اتهام توهين به قوميت ها مربوط می شود و لابد همه اهالی خبر و دوستداران شرق از آن اطلاع دارند . حالا اميدواری هايی هست كه شرق رفع توقيف شود و با عطريانفر هم كه صحبت می كرديم ديشب ،به رفع توقيف شرق حسابی اميدوار بود .

 

*خبر خوب بعدی مربوط است به رفع توقيف روزنامه اخبار كه در بگير و ببند تازه نشريات ، رفع توقيف اين روزنامه آن هم پس از سالها خودش خرق عادتی است .

نوبت خبرهای بد كه می شود دست آدم به نوشتن نمی رود . خسته شديم از بس كه خبرهای بد پشت بند هم از زاه می رسد .ولی چاره چيست ؟

*خلاصه اصل مطلب بر می گردد به همين ممانعت دانشگاه ها از ثبت نام دانشجويانی كه در سالهای گذشته فعاليت های سياسی ، شبه سياسی و صنفی داشته اند . تا حالا دستكم از ثبت نام دويست نفر از دانشجويان ممانعت به عمل آمده . انقلاب فرهنگی دوم كه می گويند همين است ديگر. استادان سكولار اخراج ، دانشجويان سكولار اخراج و دانشگاه هم لابد هميشه هفته شبيه ظهر جمعه بايد باشد . تكبير گو و پا منبری .

*خبر بد باز هم هست . از محدوديت های روز افزون كار رسانه ای . اين كه به دستور مراجه ذيربط از اين پس مطبوعات موظفند اخبار را تنها از چهار خبرگزاری رسمی ( ايسنا ، ايلنا ، فارس ، مهر ) دريافت كنند و اگر مثلا از انتخاب و آفتاب و چندين پايگاه اطلاع رسانی ديگر خبری در مطبوعات چاپ شود مسووليت آن با روزنامه است .

پيوست : سه شنبه 28 شهريور مراسم اعتراض به دور تازه توقيف مطبوعات در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران از ساعت 11 – 13 برگزار می شود . شايد به باور خيلی از دوستان و همكاران اين مراسم دردی از درد بچه های شرق و نامه و حافظ دوا نكند اما حداقلش اين كه می تواند تسلی خاطری باشد برای دوستان ازكار بيكار شده

يادمان نرود كه شتر توقيف ، شتری است كه ممكن است همين فردا جلوی در نشريات متبوع خودمان هم بخوابد . پس بهتر است تبنلی نكنيم،غر بيخود نزنيم و با بچه های شرق و نامه و حافظ همدرد و همبسته باشيم.