جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خلع سلاح حزب الله دركانون شروط 7 گانه است
اعلام 7 شرط اسرائيل
برای آتش بس در لبنان
وزيرخارجه امريكا برای شكل بخشيدن به يك مجمع
" فروم" منطقه ای از كشورهای عرب خاورميانه
و منزوی ساختن ايران بزودی وارد خاورميانه می شود.

 
 
 
 
 

همزمان با سخنرانی راديوئی بوش و پيشنهادهای غير مستقيم رايس برای صلح جديد در خاورميانه، وزير خارجه اسرائيل نيز در يك كنفرانس مطبوعاتی 7 برای آتش بس در لبنان و فلسطين اعلام داشت:

1-    آزادی سربازان اسير،

2-    توقف شليك موشك به اسرائيل،

3-    اجرای قطعنامه ۱۵۵۹

4-    انحلال سازمان حزب الله

5-     تضمين عدم تجهيز مجدد حزب الله به سلاح در آينده،

6-    استقرار ارتش لبنان در سراسر كشور

7-    دور شدن حزب الله از مرزی مشترك لبنان و اسرائيل.

طرح رايس برای بحران خاورميانه

پيش از وزير خارجه اسرائيل، كوندوليزا رايس وزير خارجه امريكا اشاره طرحی كرد كه تقريبا مضمون شرايط 7 گانه وزيرخارجه اسرائيل را داشت. رايس گفت اين طرح بصورت تدوين شده بعدا اعلام خواهد شد. بموجب اين طرح كه برای همآهنگ كردن كشورهای منطقه با آن وی راهی خاورميانه می شود و نه برای تحميل آتش بس به اسرائيل قرار است يك فروم منطقه ای درباره آسيا برپا شود كه هنوز محل برگزاری آن معلوم نيست. اين فروم منطقه ای، كشورهای عربی خاورميانه را شامل می شود و عملا ايران از آن كنار گذاشته می شود و با تصويب و تائيد هر طرحی كه در آن مورد موافقت قرار گيرد، جهان عرب عملا در برابر هر نوع مداخله ايران در منطقه قرار خواهند گرفت و امريكا و اسرائيل نيز از چنين مخالفتی حمايت خواهند كرد. بدين ترتيب و با پيش زمينه هائی كه فراهم آمده و رايس برای تحقق آن راهی خاورميانه می شود، ايران به كشوری منزوی و در محاصره تبديل خواهد شد. و اين درست خلاف آن شعارها و خوش باوری هائی بود كه علی خامنه ای و دولت دست پرورده او در باره حمايت جهان اسلام از جمهوری اسلامی در سر داشتند و انديشه نامه پراكنی های احمدی نژاد برای رهبران اروپا و امريكا و هولوكاست بازی نيز همين بود.