جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيرخارجه انگلستان پای ايران را به ميدان جنگ لبنان كشيد
هدايت عمليات موشك پرانی
حزب الله لبنان با ايران است!

 
 
 
 
 

تونی بلر، نخست وزير انگليس نيز همانند رئيس جمهور امريكا اعلام داشت كه سلاح های حزب الله لبنان و حماس در فلسطين را جمهوری اسلامی تامين كرد و اين سلاح ها، از همان نوع است كه در عراق نيز از آن استفاده می شود. او با اين پيوند، علاوه بر مقصر دانستن جمهوری اسلامی در حوادث لبنان و فلسطين، پای ايران را عمليات انفجاری پرتلفات عراق نيز كشاند.

مارگارت بگت، وزير امور خارجه انگليس نيز در اظهارات مشابهی مدعی شد كه تهران و دمشق در حملات حزب‌الله عليه اسرائيل از طريق لبنان دست دارند. او حتی پا را از بوش و بلر و همچنين وزير خارجه اسرائيل فراتر نهاده و مدعی شد: ايران عمليات موشك پرانی حزب الله بطرف اسرائيل را هدايت می‌كند.