جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ادعای مقامات اسرائيل در باره
حمايت رهبران عرب از سركوب حزب الله

 
 
 
 
 

روزنامه يديعوت آحارونت چاپ اسرائيل مدعی شد كه شماری از رهبران عرب منطقه، طی نامه و پيام برای رهبران اسرائيل، از سركوب حزب الله و حماس توسط اين كشور حمايت كرده اند.

اين روزنامه نوشت كه يكی از رهبران ميانه رو عرب در نامه خود برای نخست وزير اسرائيل از وی خواسته است تا عقب نشينی نكرده و تا پايان به عمليات خود ادامه بدهد.

روزنامه يديعوت اعلام كرد كه اين نامه از طريق كانال های ديپلماتيك به اولمرت رسيده است. روزنامه اسرائيلی از قول مقامات وزارت خارجه اين كشور نوشته است كه حمايت برخی دولت های عربی از حملات اسرائيل به لبنان حتی مقام های اسرائيل را شوكه كرده است!