جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 New York Times-22july
طرح امريكا و كشورهای عرب
برای جدا ساختن سوريه از ايران

 
 
 
 
 

درحاليكه كوندليس رايس روزيكشنبه عازم اسرائيل می شود، مقامات امريكا اعلام كردند كه آنها تشخيص می دهند سوريه در مركز بحران های خاورميانه قرار دارد و در تلاش هستند تا سوريه را از متحد خود ايران جدا كنند.

درحال حاضر برنامه گفتگوی مستقيم با سوريه هنوز مطرح نيست ولی مقامات امريكا در اين هفته در گفتگوهای خود با مقامات سعودی و مصر، مقامات اين كشورها را تشويق به گفتگوی مستقيم با سوريه كردند تا عليه حزب الله تغييرموضع بدهد. در همين ارتباط  بوش با مقامات وزارت خارجه عربستان و يك مقام امنيتی عربستان بنام "پرنس بندربين سلطان" كه به ادعای خودش رابطه نزديكی با بوش و ديك چينی معاون بوش دارد، قرار است ملاقات كند . رايس سفر به خاورميانه را تا پس از نتيجه اين ديدار به عقب انداخت.

يك مقام امريكايی گفت كه ما نمی دانيم عربستان تا چه نسبت به عمليات نظامی اسراييل صبورانه برخورد خواهد كرد اما می دانيم كه آنها نيز تمايل دارند حزب الله نابود شود و جمهوری اسلامی سر جايش بنشيند.