جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادعای نيوزويك
13 هزار موشك
حزب الله لبنان از ج.ا دريافت كرده
 
 
 
 

هفته نامه نيوزويك چاپ آمريكا با انتشار مقاله ای با عنوان 'دستی كه آتش بيار معركه است'، ضمن درج بخشهايی از مصاحبه اختصاصی اين نشريه با رئيس جمهوری آمريكا، به بررسی وقايع اخير لبنان و نقش جمهوری اسلامی در ايجاد بحران و تنش در اين كشور و در كل منطقه خاورميانه پرداخته است.

نيوزويك نوشت: رژيم تهران حزب الله را ايجاد كرد، حزب الله شيعه لبنان بخشی از رژيم تهران است و فقط در زمينه حمايت های لجستيكی نزديك به 13 هزار موشك با بردهای متفاوت از جمهوری اسلامی دريافت كرده است. معمولا هنگام تصميم گيری در شورای رهبری حزب الله، دو نفر از طرف رژيم تهران نيز حضور دارند.
اين هفته نامه به نقل از مصاحبه اختصاصی خود با رئيس جمهور امريكا می نويسد:
بسياری معتقدند رژيم تهران تلاش می كند نفوذ هرچه بيشتری در خاورميانه اعمال كند و بخشی از استراتژی رژيم تهران ايجاد شرايطی است كه حكومتهای ميانه رو با ترس از آن عقب نشينی كرده و آنگاه اين خلاء را با طرفداران يك ايدئولوژی تهاجمی و افراطی پر می كند.
اين نشريه می نويسد: چالش رژيم اسلامی حاكم بر ايران، گره ای نيست كه بتوان آن را با يك حركت باز كرد، بلكه مجموعه ای از گره ها است كه بايد يكی يكی باز شود.


سنای آمريكا به اتفاق آراء قطعنامه ای را تصويب كرد كه در آن رژيم های تهران و دمشق بعنوان عوامل اصلی بحران لبنان معرفی و محكوم شدند.
در قطعنانه سنای آمريكا از تهران و دمشق خواسته شده از حمايت حزب الله و دخالت در امور داخلی لبنان دست بردارند.
رئيس جمهوری آمريكا نيز در ديدار با نمايندگان كنگره آمريكا، رژيم تهران و عوامل آن را عامل اصلی بحران اخير لبنان دانست. بوش گفت در نشست اخير گروه 8 اين اجماع وجود داشت كه جامعه جهانی بايد با ريشه بی ثباتی اخير در خاورميانه مقابله كند. حملات تروريستی الهام گرفته از رژيمهای تهران و دمشق است.
برای حل بحران لبنان بايد رژيم تهران را منزوی ساخت و مقابل حزب الله و رژيم سوريه ايستاد.