ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اگر مجلس، مجلس بود
دلائل 9 گانه ای كه برای
استيضاح دولت كافی است

 
 
 
 
 

اسماعيل گرامي‌‏مقدم نماينده بجنورد در مجلس هفتم و عضو فراكسيون اقليت، روز گذشته در نطق پيش از دستور خود در مجلس، مسائل اندكی را در ارتباط با دولت احمدی نژاد مطرح كرد كه می تواند در صورت كامل شدن و تدوين شدن، كارپايه استيضاح دولت قرار گيرد، البته بدان شرط كه مجلس، مجلس باشد.

او گفت:

1- واردات ميوه‌‏های كشورهای خارجی از محل درآمدهای نفت، آن هم با قيمت‌‏هايی كه كمر توليدكنندگان داخلی را شكسته، تقوای انقلابی اصولگرايان است؟

2- با شعارهای تبليغاتی مي‌‏توان در مسير عدالت حركت كرد؟

3- مي‌‏گويند حزب‌‏گرايی در كشور منجر به توقف توسعه‌‏يافتگی مي‌‏شود، نمي‌‏دانم شما كدام الگوی موفق جهانی را سراغ داريد كه بدون توجه به حزب و آزادي‌‏های مدنی راه توسعه را پيموده باشد.

4- دولت اصولگرا، تحت عنوان اشتغال، معيشت مردم و كاهش تورم بر سر كار آمد و معتقديم به همين دليل هم مردم به احمدی نژاد رای دادند، اما رای ندادند كه سطح ديپلماسی روابط دنيا با كشور را كاهش دهيد.

5- مردم رای ندادند كه به جای كاهش قيمت‌‏ها، گرانی قيمت‌‏ها را تصويب كنيد.

 

6- دولت اصلاحات برای تنش‌‏زدايی با دنيا برسر كار آمد: بر سايه همين سياست‌‏های تنش‌‏زدايی و تعامل با دنيا به نرخ رشد بيش از 5/7 درصد دست يافتيم. حال دولت جديد علت فراری دادن سرمايه‌‏ها به كشورهای ديگر است، چرا ركود در كشور حكم‌‏فرما شده است.

7- اكنون كه مدعی هستيد عملكرد دولت‌‏های گذشته در راستای منافع ملی نبوده و برهم زدن ارتباطات با دنيا را جزو افتخارات خود مي‌‏دانيد، چه دستاوردی برای ملت داشته‌‏ايد؟ لطفاً كلي‌‏گويی نكنيد.

 

8- در طول سال گذشته از 7 ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزی بابت سهم بخش خصوصی چند طرح مصوب و اجرا شده؟ نرخ رشد اقتصادی چند درصد است؟ چگونه پيامدهای رشد نقدينگی 36 درصد را مي‌‏خواهيد كنترل كنيد؟

9- پيش بينی تحقق رشد 5/2 درصدی از بهره وری چه شد؟

 

اكنون مشكل اختيارات را هم نداريد، بلكه مشكل عدم توانايی در تصميم‌‏گيري‌‏هاست، اين مسئله نه به آمريكا و اسرائيل ربط دارد و نه با سكوت عالمان يك جامعه مشكلی از مشكلات جامعه حل خواهد شد.