جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چهارشنبه در ايتاليا
ايران- حزب الله- اسرائيل
روز ديدار مهم برای  
اعلام شرايط توقف جنگ

 
 
 
 
 

چهارشنبه ای كه در پيش است، يك اجلاس بين المللی در ايتاليا تشكيل می شود كه در آن، علاوه بر وزيرامور خارجه امريكا "رايس"، وزرای خارجه و هيات های نمايندگی اتحاديه اروپا، سازمان ملل فرانسه، انگلستان، روسيه، مصر و عربستان نيز شركت خواهند داشت. وزير خارجه امريكا قرار است امروز وارد خاورميانه شده و قبل از عزيمت به ايتاليا و شركت در جلسه مذكور، با مقامات اسرائيلی رايزنی كند.

اجلاس ايتاليا با هدف بررسی خشونت در خاورميانه تشكيل می شود و در آن مسئله جنگ در لبنان نيز طرح خواهد شد، اما از هم اكنون امريكا مقدماتی را فراهم ساخته كه در اين اجلاس نقش ايران و جمهوری اسلامی بعنوان عامل بی ثباتی در خاورميانه و منطقه برجسته شود. برای دست يابی به اين نتيجه، رايس و بوش، قبل از راهی شدن وزير خارجه امريكا به طرف خاورميانه و ايتاليا، با مقامات ارشد عربستان سعودی كه نام آنها اعلام نشده در واشنگتن ملاقات و مذاكره كردند.

بوش در يك سخنرانی راديوئی كه بخش هائی از آن در شماره ديروز پيك نت منتشر شد، همين فرمول را بيان كرده است: ايران و سوريه پشت جنگ لبنان اند!

جان بولتون سفير آمريكا در سازمان ملل متحد درهمين ارتباط گفت: برچيدن بساط حزب الله  بخشی از راه حل آرامش در خاورميانه است. ايران و سوريه حاميان حزب الله اند.

مقامات ايتاليائی گفته اند برقراری آتش بس نخستين دستور كار جلسه روز چهارشنبه خواهد بود.