ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نگاهی به مصاحبه كوتاه سخنگوی اقليت مجلس هفتم
بر چنين مجلس و اجلاسيه اش
فاتحه اهل قبور بايد خواند
 
 
 
 

 

مخبر فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم كه از  اردبيل در مجلس است، روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به آنچه در جلسه غيرعلنی مجلس گذشت گفت: در تجربه يكسال گذشته درك كرديم كه حتی اگر انتقاد از اردوگاه اصولگرايان هم باشد، تاب تحمل شنيدن واقعيت را ندارند، به گونه‌‏ای كه امروز در جلسه علنی دريافتيم كه مجلس يك‌‏صدا هم قابل تحمل نيست.  او از بيم پيگردهای امنيتی نگفت كه درجلسه غير علنی چه گذشته كه او به اين نتيجه رسيده است.

نماينده اردبيل گفت:

 

اراده‌‏ای در مجلس به دنبال بي‌‏صدا و خاموش كردن مجلس به ويژه در شرايط بحرانی منطقه كه نيازمند حضور فعال مجلس و فرياد نمايندگان ملت است، مي‌‏باشد.  با خاموش كردن مجلس ضرر و زيان غيرقابل توجهی تحميل كشور خواهد شد.  فرياد نمايندگان ملت باعث آرامش در جامعه خواهد شد، لذا زمانی كه مجلس خاموش و بي‌‏صدا شود، قطعا ملت به شيوه‌‏های ديگر متوسل خواهند شد كه به نفع نظام نيست.

نماينده اردبيل گفت:

- در اين مجلس نمايندگان نبايد وارد استيضاح شوند، زيرا هيات رييسه استيضاح را ورود به منطقه ممنوعه قدرت مي‌‏داند،

- مكانيسم طرح سوالات نيز به گونه‌‏ای است كه با 190 سوال كه در دستور كار قراردارد، اگر همين امروز كسی سوال ارايه دهد، اين سوالات به مجلس نهم هم نخواهد رسيد.

- ظاهرا باب تذكرات نيز بسته خواهد شد تا ما شاهد مجلس آرام و بي‌‏صدا باشيم.

- با توجه به اينكه دولت نهم تصميمات، مصوبات و اجرا را در دست گرفته است لذا اين عملكرد نشان مي‌‏دهد كه به وجود مجلس در اين كشور نيازی نيست.