جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مربع امن- حزب الله نشين- لبنان
زير بمباران اسرائيل ويران شد
 
 
 
 

 

منطقه حزب الله نشين لبنان موسوم به مربع امن از هوا و زمين زير آتش توپخانه و بمباران هوائی اسرائيل نابود شد. دو پل اصلی ناحيه به نام پل فرودگاه كه از شمال به جنوب شهر بيروت را به فرودگاه وصل مي‌كرد و پل بعبدا ويران شدند.

منطقه طاحيه كه نماد مقاومت لبنان محسوب مي‌شد، به صورت كلی تخريب شد و خبرگزاری  CNN  گزارش داد كه علاوه بر بمباران هوائی، توپخانه نيروهای نظامی اسرائيل از طريق ناوهای جنگی واقع در دريای مديترانه نيز قسمت ديگری از اين منطقه را نابود كرد.

خبرنگاران بين المللی كه اين جنايات را مخابره كرده اند می افزايند كه در حال حاضر تمام مكالمات تلفنی سران حزب‌الله و تحركات آنها توسط اسراييل رديابی و شنود مي‌شود. بنابراين هرگونه امكان دسترسی به مسؤولان حزب‌الله از جمله سيدحسن نصرالله، اگر هنوز در لبنان باشد، كاری بسيار دشوار شده است.