جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  استشهاديون ميروند لبنان!
جبهه آشفته نظامی درجمهوری اسلامی
 
 
 
 

 

درحاليكه روز شنبه، فرمانده بسيج رسما اعلام داشت كه هيچ نيروی به لبنان اعزام نشده و نخواهد شد و گروه هائی كه از اين نوع اظهار نظرها می كنند، خودسرند و كارهای نمايشی و تبليغاتی می كنند، بخشی از بسيج بنام "جنبش عدالتخواه دانشجوئی» روز گذشته اعلام داشت:

اولين كاروان دانشجويی اعزام به فلسطين و لبنان، همزمان با نماز ظهر چهارشنبه چهارم مرداد ماه، قطعه شهدای نهضت جهانی اسلام بهشت زهرا را به مقصد مرز بازرگان ترك خواهند كرد. اين روز، درست همان روز است كه كنفرانس مهم ايتاليا برای رسيدگی به تهاجم اسرائيل به لبنان تشكيل می شود و چه بهانه و استدلالی برای دخالت ايران در جنگ لبنان بهتر از اين اطلاعيه؟

اظهارات ضد و نقيض فرماندهان سپاه و بسيج و استشهاديونی كه می گويند سرشان به موسسه تحت امر مصباح يزدی در قم و دولت احمدی نژاد در خيابان فلسطين تهران وصل است، چنان آشفتگی را بوجود آورده كه هر كس درهر گوشه جهان می تواند براساس نيازهای تبليغاتی خود پای ايران را به ميدان جنگ بكشد.

 

در اطلاعيه وعيان اعزام نيرو به لبنان و فلسطين با اشاره به آيه 28 سوره توبه آمده است: «قريب به 12 روز از آغاز حمله اسرائيل به لبنان می گذرد. اولين كاروان دانشجويی روز چهارشنبه به فلسطين و لبنان اعزام مي‌شود.»

مضمون اين اطلاعيه و نوع نگارش آن نشان ميدهد كه اين دارودسته ها، عقبه همان تظاهر كنندگان و كفن پوشان حرفه ای اند كه در سالهای گذشته، براساس فرامين صادر از پشت صحنه، در خيابان های قم و تهران و اصفهان به حركت در می آمدند.