ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  واردات 184 ميليون دلاری ميوه
توسط مافيای 10 نفره حقيقی و حقوقی
 
 
 
 

 

گزارش مربوط به واردات ميوه در سال گذشته توسط خبرگزاری های داخلی منتشر شد. بموجب اين گزارش:

در سال گذشته 184 ميليون و 132 هزار دلار انواع ميوه وارد شد كه از اين ميزان 41 ميليون و 332 هزار دلار از سوی شركت ص.م.ا وارد شد.

شركت‌های م.ط.ا با واردات انواع ميوه به ارزش 27 ميليون و 148 هزار دلار و شركت ف.ب با واردات 20 ميليون و 837 هزار دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنين شخصی به نام ع.ا با 20 ميليون و 342 هزار دلار و شخص ديگری به نام ع.م.ا با 13 ميليون و 366 هزار دلار عمده‌ترين اشخاص حقيقی واردكننده ميوه در سال 1384 بوده‌اند.  پس از آنها شخصی به نام «م.خ» با 9 ميليون و 150 هزار دلار، شركت س.د با هشت ميليون و 747 هزار دلار، شخصی به نام م.ع.خ با پنج ميليون و 827 هزار دلار، شركت م.ا.س با پنج ميليون و 619 هزار دلار و شخصی به نام ا.ب با چهار ميليون و 367 هزار دلار عمده‌ترين واردكنندگان ميوه در سال 1384 بوده‌اند.  10 شخص حقيقی و حقوقی فوق‌الذكر در مجموع 156 ميليون و 735 هزار دلار انواع ميوه در سال گذشته وارد كردند كه 85 درصد از كل واردات ميوه را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند.