ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزيركشور در سمينار فرمانداران
256 فرمانده نظامی و امنيتی
فرمانداران دولت نهم شده اند
 
 
 
 

 

وزير كشور در سمينار سراسری فرمانداران كه حداد عادل رئيس مجلس هفتم هم در آن حضور داشت گفت: احساس من اين است كه وزارت كشور به عنوان سياسي‌ترين و تأثيرگذارترين دستگاه اجرايی در فضای سياسی كشور طی حدود 11 ماه اخير توانسته گام‌های بلندی بردارد و به همه‌ حوزه‌ها به طور جامع بنگرد.  حدود 340 فرمانداری داريم، كه نزديك به 265 نفر آنها جديد هستند و اكثر اين عزيزان از خارج از وزارت كشور به خانواده‌ی اين وزارتخانه پيوسته‌اند. ( وزير كشور نگفت اين عزيزان كجا بوده اند كه يكباره سراز وزارت كشور در آورده اند. گرچه آشكار است كه همه آنها در ليست سردار ذوالقدر قائم مقام فرمانده كل سپاه پاسداران و قائم مقام كنونی وزارت كشور از سپاه و بسيج به فرمانداری برگمار شدند و در حقيقت شهرهای ايران بدست فرمانداران نظامی سپرده شده، گرچه مانند خود ذوالقدر فعلا رفته اند در جلد لباس غير نظامی!)