ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مهدی كروبی:
اگر امام و انقلاب نبود
خامنه ای شايد پيشنماز مسجد ميشد
آقای جنتی فكر می كند، خدا به ملت رحم كرده و او را خلق كرده است.
 قطع كنيد اين ادبيات را. اين چه طرز حرف زدن است؟

 
 
 
 
 

 

"مهدی كروبی رئيس مجلس ششم و دبيركل سابق مجمع روحانيون مبارز كه اكنون حزب اعتماد ملی را رهبری می كند، در اولين گردهمايی سراسری اعضای شوراهای مناطق اين حزب، در پاسخ به ادعاها و تهديد های احمد جنتی در سيمنار فرمانداران گفت:

قانون اساسی متعلق به 27 سال پيش است. تعدادی از تدوين كنندگان آن، كه از شخصيت هايی در حد مرجعيت هستند زنده اند، بگذاريد آنها حرف بزنند و بگويند منظورشان از نظارت شورای نگهبان چه بوده است.

اعضای خبرگان براساس اصل 108 نظارت را به شورای نگهبان واگذار كرده‌‏اند. نظر ما اين است كه اين نظارت به دست مراجع و حوزه ها باشد.

اگر ببينيم حقی در تائيد صلاحيت ها ضايع شده رايزنی می كنيم و اگر نتيجه نداد اعتراض خواهيم كرد، ولی معنا ندارد كه در انتخابات شركت نكنيم.

 در شوراها وضع بهتر است زيرا نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی است، اما بايد ديد در نهايت وضعيت چگونه می شود.

اما مشكل ما برای سال ديگر و مربوط به انتخابات مجلس است. از خط و نشانی كه برخی بزرگان برای ما كشيده اند معلوم است كه دوران سخت و دشواری در پيش خواهيم داشت و من در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت به تناسب انتخابات صحبت خواهم كرد.

آقای جنتی می گويد اگر شورای نگهبان نبود، نمی دانيم چه بلايی بر سر كشور می آمد و نظام دگرگون می شد.

امام با آن عظمت كه خالق انقلاب بوده و به آن تداوم بخشيد و همه ما امروز بر سر سفره او هستيم و از آن می خوريم يكبار نگفت اگر من نبودم چه بلايی بر سر كشور و نظام می آمد. شورای نگهبان جزئی از قانون اساسی است و برای اين به وجود آمده كه مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبيق دهد و اين اظهارات اهانت به نمايندگان مجلس است.

از ابتدای انقلاب در مجالس مختلف چند مجتهد مطلق داشتيم؛ سيد ابوالفضل تبريزی، اسماعيل موئزی، ربانی املشی، امامی كاشانی، محمد يزدی، هاشمی رفسنجانی و خامنه‌‏ای از جمله شخصيت هايی بودند كه در مجالس مختلف حضور داشتند.

آيا مجلس كه افراد متدين و انقلابی داشت خواب بودند و خدا رحم كرد و تو را خلق كرد كه اگر تو نبودی چه می شد؟ اين چه نوع ادبياتی است؟ اين حرف كه دولت و مجلس مديون شورای نگهبان است را حتی امام(ره) هم نگفت.

 رهبری نيز يك بار گفت كه" احساس می كنم اگر امام نبود، حداكثرش من مدرس بودم و يا مسجدی را اداره می كردم".

 امام، رهبری، مجلس همه مديون مردم هستند نه شورای نگهبان، اين چه حرفی است كه می زنيد؟ اميدوارم كه اين ادبيات قطع شود و ديگر اين حرفها را نزنيد.

 اگر افرادی برداشتی كج داشته باشند ممكن است بگويند دولت و مجلس را شورای نگهبان به وجود آورده است من كه اين حرف را نمي‌‏گويم ما مي‌‏گوييم دولت و مجلس با رای مردم آمده اند، اما جنتی می گويد اين دولت و مجلس را ما به وجود آورده ايم و رقبايش را حذف كرده‌‏ايم.