ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

به بهانه تصفيه عرق خورها
كسی به مجلس خبرگان می رود
كه احمد جنتی تائيدش كند!

 
 
 
 

 

احمد جنتی درهمايش سراسری فرمانداران دولت نهم، با اعتراف به اينكه اگر تلاش ما (شورای نگهبان) نبود صاحب اين مجلس هفتم و دولت نهم نبوديم، گفت:

در انتخابات آتی مجلس خبرگان، هم همانند انتخابات‌های ديگر اگر تشخيص داديم روی تشخيص‌مان مي‌ايستيم و با توصيه كاری نداريم.

شرايطی كه برای كانديداها تعيين شده بايد احراز شود. نمي‌شود با ان‌شاءالله گفتن كار را درست كرد. اگر در قانون آمده كه كانديدا بايد اين چند شرايط را داشته باشد بايد تحقيق انجام شود. در حال حاضر شورای نگهبان با 30 هزار ناظر ابزار لازم تحقيق را در اختيار دارد.

قانون وزارت اطلاعات را در زمينه صلاحيت ها مسوول كرده اما بايد بدانيم كه وزارت اطلاعات در بحث بررسی صلاحيت‌ها دستش خالی است. حوزه‌ی كاری آنها مسائل امنيتی است لذا چه اطلاعی دارند كه فلان فرد مشروب مي‌خورد يا خير؟

در گذشته مشاهده كرديم كه در برخی موارد افرادی به مجلس رفتند كه بعدها جلوی نظام ايستادند.

(در ارتباط با تصفيه وسيع فرمانداران و برگماری فرمانداران جديد و تابع نظامی ها و شورای نگهبان، در همين شماره پيك نت خبری را از سمينار فرمانداران می خوانيد.)