ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چه كسانی سهام 16 شركت ايران خودرو را خريدند؟
معامله 200 ميليارد توماني
كه با فرمان رهبر ممكن شد!

 
 
 
 

 

سهام 16 شركت ايران خودرو به ارزش بيش از 200 ميليارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.

مديرعامل شركت گسترش صنايع ايران خودرو دراين ارتباط گفت:

ايران خودرو 16 شركتی را كه در آن‌ها سهام داشت واگذار كرد. تنها حجم معاملات يكی از آن‌ها به تنهايی 45 ميليارد تومان بود.

برای فروش دو شركت مشكل داشتيم كه با ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر برطرف شد. اميدواريم اين دو شركت كه جزء 12 شركت ديگر برای فروش است را نيز به فروش برسانيم.